Asociaţia „Familia Nostra”, Iași - Centrul rezidenţial pentru copii din mediul rural

15/02/2016 ONG-uri

Istoric: Asociaţia „Familia Nostra” s-a înfiinţat în anul 1996, debutând cu un centru ce oferea servicii pentru copiii străzii care, ulterior, în anul 2007, s-a transformat în Centrul ,,Sf. Andrei" pentru copiii defavorizaţi socio-economic din mediul rural. Din vara anului 2016, denumirea serviciului oferit s-a schimbat în Centrul de Tip Familial „Sf. Andrei”, ceea ce a întărit și prin cuvinte ceea ce reprezintă de fapt: o casă în care copiii defavorizați să se simtă cât mai mult posibil ca într-o familie.

Denumire serviciu: CENTRUL DE TIP FAMILIAL „SF. ANDREI” IAŞI

Descriere activitate: Centrul este o instituție de tip rezidențial având o capacitate de 8 locuri. Copiilor li se oferă, pentru o perioadă de cel puțin trei luni, hrană și adăpost, asistență medicală, psihopedagogică, școlară într-un climat cât mai apropiat de cel familial. În cadrul centrului funcționează o minibibliotecă, un atelier de pictură și unul de informatică. De asemenea, activitățile realizate pentru și împreună cu copiii sunt din cele mai diverse: atât practice, cât și educative; atât în interiorul centrului, cât și în alte locații ale Municipiului Iași.

Angajati (2017)  6; Voluntari (2017): 9;

Parteneri: DGASC Iași, Arhiepiscopia Iaşilor;

Număr beneficiari: 6 copii cu vârste între 13 si 16 ani;

Buget 2017: 178.400 lei

Acreditare furnizor: seria AF/nr. 1452 /2014; Licenţa serviciu: LF 1235/2017

Preşedinte: Pr. Toma Gradinaciuc

Director: Iuliana Maria Schipor

Adresă: Iași, str Zorilor nr 18, Tel 0232/270344; website: www.familia-nostra.ro