Fundaţia Medicală „Providenţa” Iaşi - Centru de suport pentru situații de urgență / criză

Istoric: Înfiinţată de Arhiepiscopie Iaşilor în anul 2014, Fundaţia Medicală Providenţa desfăşoară activităţi în domeniul socio-medical şi educaţional, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii beneficiarilor şi promovează legătura dintre credinţă şi ştiinţă, rugăciune şi vindecare. Asigurăm servicii de ajutor socio-medical pentru categoriile sociale defavorizate, cu dificultăţi materiale deosebite şi susţinem educaţia medicală de prevenţie în rândul tinerilor, dezvoltarea personală a acestora precum şi deprinderea unor abilităţi sociale şi de comunicare.

Denumire servicii: servicii medicale conform legislaţiei în vigoare, precum şi servicii sociale acreditate pentru  categorii sociale aflate în situaţie de risc social. 

Descriere activitate: Activitatea descrisă de Fundaţie o reprezintă oferirea de servicii medicale gratuite în cadrul Policlinicii şi Spitalului Providenţa pentru acea categorie de beneficiari care se încadrează în tiparele  procedurii noastre, având venitul sub 500 lei pe cap de familie. Majoritatea pacienţilor sunt persoane în vârstă, unele care sunt încadrate într-un grad de handicap, sau copii care nu au familie şi locuiesc în centre de plasament.

Parteneri: Spital Providenţa, Policlinica Providenţa, Arhiepiscopia Iaşilor CAS, Sectorul Medical Diaconia, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă;

Angajati (2016): 1 as social,1 contabil, 1 asistent medical ; Voluntari (2016): 16;

Numar beneficiari: 270 pacienti: 122 servicii med. Policlinică şi 148  servicii med. Spital;

Buget: 112.500 lei;

Acreditare furnizor: seria AF/ nr 001920 / an 2014; Licenţă serviciu: licență de funcționare provizorie nr. 1934 din 29.12.2016;

Adresă: Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 10, bl. B 1, parter

Preşedinte: Pr. Narcis C-tin Axinte

Director executiv: Ec. Daniela Naclad

Citește alte articole despre: fundatia, Providenta, Caravane