Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” - CENTRUL SOCIAL REZIDENŢIAL „CUVIOASA NAZARIA” DE LA VĂRATEC

15/02/2016 ONG-uri

Denumire serviciu: CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE VĂRATEC

Istoric: Execuția clădirii a început în anul 1997, din fondurile mănăstirii; începând cu anul 2000, în urma unui Protocol încheiat între Arhiepiscopia Iaşilor, Mănăstirea Văratec și Consiliul Local Agapia, Consiliul Local Agapia devine beneficiarul oficial al acestui obiectiv, preluând lucrările existente și ocupându-se în continuare de fondurile necesare.

Pentru finalizarea lucrărilor, Consiliul Local Agapia a obținut fonduri de la Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajarea Teritoriului și de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, iar Mănăstirea Văratec a contribuit cu fonduri donate de Excelența Sa Prințul Dimitrie Sturdza. În urma finalizării lucrărilor de amenajare și dotare a centrului, Consiliul Local Agapia a emis o Hotărâre (HCL 96/30.11.2016), prin care se aprobă înființarea Căminului pentru persoane vârstnice de la Văratec. Deschiderea oficială a centrului este preconizată în data de 1 iunie 2017, pentru un număr de 21 persoane vârstnice.

Descriere activitate: asigurarea protecției de tip rezidențial a vârstnicilor aflați în dificultate de a se întreține singuri parțial sau total. În cadrul acestui centru, va funcţiona şi un paraclis pentru asistenţa spirituală a beneficiarilor, cu hramul Sfântului Evanghelist Ioan.

Parteneri: Mănăstirea Văratec,  Primăria Agapia, Consiliul Județean Neamț.

 Voluntari (2017): 1.

Acreditare furnizor: seria AF nr.001242/25.06.2014