Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” - Filiala Săvineşti

15/02/2016 ONG-uri

Istoric: Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”, filiala Săvineşti, jud. Neamț, funcționează din anul 2009. Activitatea filialei se axează pe două coordonate: activități social-filantropice (oferirea de ajutoare materiale diverse) şi cultural -educative (organizarea de tabere, sprijin în efectuarea temelor pentru copiii cu dificultăți de învățare, cluburi, cursuri de formare, etc.).

Denumire serviciu: CENTRUL DE PREVENIRE, CONSILIERE, ASISTENŢĂ ŞI SUPORT PENTRU COPIII CARE SE AFLĂ ÎN SITUAŢIA DE ABANDON ŞCOLAR ŞI FAMILIILE ACESTORA

Descriere activitate: informare, formare şi consiliere a liderilor, coordonatorilor de voluntari;

Beneficiari: copii aflați în situație de risc social și familiile acestora.

Nr. beneficiari: 1.200 persoane.

Angajați (2016): 5; Voluntari (2016): 76.

Buget 2016: 223.000 lei.

Acreditare furnizor: seria AF/1210/2014; 

Director: Preot Petru Munteanu