Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi - CENTRUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU „SFÂNTUL MINA”

15/02/2016 ONG-uri

Descriere activitate: îngrijire personală și suport în activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi, kinetoterapie și masaj terapeutic, îngrijire medicală, informare, consiliere socială și psihologică, activități  de socializare și petrecere a timpului liber, activități social-filantropice.

Parteneri: Facultatea de Educatie Fizică şi Sport;  Centrul Diecezan „Caritas”, Fundaţia „Izvor”, Fundaţia „Păpădia” Iaşi.

Beneficiari: persoane vârstnice aflate în dificultatea de a se îngriji singure, parțial sau total.

Număr beneficiari: 40 beneficiari/an; Frecvenţă servicii: 1-2 ori/săptămână/beneficiar.

Buget: 53.4000 lei

Licenţa serviciu: seria LF, nr. 0005335/ 03.06.2016.

Responsabil: Cătălina Fădur