Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi - CENTRUL DE FORMARE PERMANENTĂ/CONTINUITATE ȘI SUSTENABILITATE PROIECTE

15/02/2016 ONG-uri

Colectivul a desfăşurat în perioada ianuarie-decembrie 2017 activităţi de sustenabilitate a celor 7 proiecte cu finanţare europeană implementate de Fundaţie în anii 2015-2016, a colaborat la scrierea şi completarea cererilor de finanțare pentru axele de finanțare deschise. Au fost depuse 8 cereri de finanţare europeană care se află în evaluare.

Proiecte cu finanțare europeană derulate în perioada ianuarie-decembrie 2017

  • Proiect G.L.E.P - Inițierea de Grupuri locale de educație parentală non-formală și transfer multi-regional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de risc – GLEP”, RO10-PEH078/33H/SEE/14.07.2015 din cadrul Programului RO10 Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanţat prin intermediul Granturilor SEE.  Proiectul s-a încheiat la data de 30.04.2017;
  • Proiect  „Un zâmbet pentru copii!”, prin Legea 350, co-finanţat de Consiliul Județean Iași.

Grupul ţintă al proiectului a fost alcătuit din 30 de copii defavorizați din clasele I-VIII din Iași si județ, precum și 20 de copii din Centrele de zi ale Fundației „Solidaritate și Speranța”. S-auorganizat activități educaționale, culturale, sportive, recreative, s-au acordat rechizite și s-a asigurat o masa caldă, zilnic;

  • Proiect cu finantare International Romania Comunity Board / TELUS / În perioada septembrie-noiembrie 2017 s-a desfășurat proiectul Olimpiada copiilor din centrele de zi pentru copii defavorizați,  la care au participat 40 copii, cu vârste cuprinse între 7 şi 15 ani, din 10 centre de zi licenţiate din țară.

Buget (2017): 106.800 lei