Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi - Departamentul de Continuitate și Sustenabilitate Proiecte

10/02/2017 ONG-uri

Descriere activitate:

Proiecte europene implementate în 2016:

  1. Inițierea de Grupuri locale de Educație parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de risc - Grant SEE oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul Romaniei, proiect în care Fundaţia Solidaritate şi Speranţă are rol de Partener. În total a sprijinit 162 părinți și 170 copii. Activităţile adresate grupului ţintă au fost: educație parentală, medicină socială, psihopedagogie specială, școala de duminică, școala de vară și educaţie remedială. Beneficii oferite grupului ţintă: masă, produse de igienă personală și seturi educaționale (rechizite).

Pe parcursul anului 2016 au fost susţinute activităţi de continuitate şi sustenabilitate pentru proiectele europene POSDRU finalizate în anul 2015 după cum urmează:

  1.  „Credem în viitorul tău! – Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și tinerilor cu domiciliul în foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est și Sud-Est”, POSDRU/181/2.2/S/153962.
  2. “Asistenţă Educaţională şi educaţie remedială cu programe “şcoală după şcoală” şi educaţie de tip “a doua şansă” pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar la elevi şi diversifcarea serviciilor pentru părinţi/tutori în zone foste industrializate şi în mediul rural. EDU-2R”, POSDRU/181/2.2/S/151574,
  3. “SPUNE STOP INACTIVITĂȚII!”, POSDRU/125/5.1/S/131155, implementat în 2014 - 2015,
  4. ”Oportunități de ocupare în mediul rural”, POSDRU/184/5.2/S/153383, implementat în 2015,
  5. „Pași spre incluziunea socială prin dezvoltarea economiei sociale”, POSDRU/173/6.1/S/148909, implementat în 2015,
  6. „Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile”, POSDRU/96/6.2/S/61237, perioada de implementare 2010 – 2013,

Beneficiari proiecte europene: 546 persoane, din care 290 copii, 218 adulți în dificultate și 38 specialiști.

În perioada iulie - octombrie 2016, Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” a implementat proiectul „Solidaritate şi speranţă pentru bătrâni”, cofinanţat de Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de beneficiar. Grupul ţintă al proiectului a fost 30 de persoane defavorizate cu vârsta cuprinsă între 60 şi 80 ani (20 pers. din municipiul Iaşi şi 10 pers. din comuna Bîrnova). Activităţile adresate grupului ţintă au fost: consiliere psihologică, oferirea de pachete lunare cu alimente de bază, activităţi de petrecere a timpului liber, discuţii interactive pe diverse teme şi activităţi în aer liber.

Beneficiari: 30 vârstnici.

Angajați centru (2016): 3.

Responsabil: Gabriel Amironesei

Citește alte articole despre: continuitate, proiecte