Biroul de asistență socială al Centrului Eparhial

14/12/2015 Centrul eparhial

 

CENTRUL EPARHIAL IAȘI - COORDONARE ȘI ASISTENŢĂ SOCIALĂ                 

ACTIVITATEA BIROULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ AL CENTRULUI EPARHIAL IAŞI

Istoric: Biroul de asistenţă socială al Centrului eparhial a fost înființat în anul 1996 activitatea principală constând în oferirea de servicii sociale (ajutoare financiare de urgenţă, ajutoare materiale, consiliere, informare, servicii de asistenă religioasă, etc.) care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

Denumire servicii sociale furnizate:

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă și criză „Filantropia”

Centrul rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități „Sfântul Luca Doctorul”

Descriere activitate:

Pe lângă furnizarea de servicii de asistenţă social, Biroul de asistență socială al Centrului eparhial coordonează întreaga activitate social, medicală și filantropică desfășurată în protopopiate și parohii din Arhiepiscopia Iaşilor.

Angajaţi (2016): 11, Voluntari (2015): 13

Beneficiari total: 3.077 persoane;

Parteneri:  Fundaţia “Solidaritate şi Speranţă, Direcţia de Asistenţă Comunitară a Primăriei Iaşi, 

Acreditare furnizor: seria AF/nr. 1467 /2014

SERVICII SOCIALE ACREDITATE

Denumire serviciuCENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ „FILANTROPIA”

Descriere activitate: Centrul are drept scop acordarea, persoanelor adulte şi familiilor lor (încluzând şi familia defavorizată preotului şi persoanele afectate de calamităţi naturale) , aflate în nevoie, de servicii sociale integrate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de urgență/risc ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

Servicii: Consiliere psiho-socială; Informare; Consiliere spirituală/religioasă; Evaluare şi elaborare plan de intervenţie;. Acordarea de ajutoare materiale/financiare.

În cadrul serviciului social se implementează următoarele programe:

  • FONDUL „FILANTROPIA” - colecta anuală a parohiilor din cele 13 protopopiate şi prin contribuţia Centrului eparhial Iaşi.  Consiliere: 147 persoane, prestaţii/beneficii financiare pentru un număr de 91 persoane. Buget: 80.905 lei.
  • FONDUL „SF. AP. IACOV” donaţii ale credincioşilor Catedralei mitropolitane – Taina Sf. Maslu. Buget: 17.276 lei Beneficiari: 15 persoane.
  • PROIECT „MASA BUCURIEI”  iniţiat în anul 2009 de către Patriarhia Română, derulat la nivelul întregii ţări în parteneriat cu reţeaua magazinelor Selgros. Beneficiari: Asociatia „Familia Nostra” Iaşi, BAS al Centrului eparhial, BAS Protopopiat 1 Iaşi, 2 Iaşi, Parohia  „Sf. Haralambie” Iaşi, Fundatia „Solidaritate şi Speranţă”,  Parohia Acoperământul Maicii Domnului Iași, Parohia Vladomira, Parohia Buruienesti, Parohia „Sf. Sava cel Sfinţit” Iaşi, Parohia Slobozia – Voinești, Parohia Sfanta Treime – Cerbu, Parohai Curelari Iași, Parohia Brustureț, Asociația de ajutor a Fecioarei Maria și Cuvioasei Parascheva – Tîrgu Frumos. Nr. beneficiari: 1.423 persoane. Buget: 181.701 lei.
  • FONDUL DE URGENŢĂ PENTRU SINISTRAŢI destinat ajutorării familiilor şi unităţilor de cult din Arhiepiscopia Iaşilor care au suferit pagube materiale de pe urma unor calamităţi: incendii, inundaţii, furtuni, etc.; Benficiari: 32 familii Buget: 84.457 lei.
  • FONDUL „PĂSTORUL CEL BUN” – ÎNTRAJUTORARE PREOŢEASCĂ Fondul eparhial „Păstorul cel Bun” are ca obiectiv sprijinirea familei preotului din parohiile defavorizate şi cu diverse probleme sociale şi medicale. În baza hotărârilor Permanenţei Consiliului eparhial şi în baza art. 102, lit. H din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea BOR, în baza Regulamentului de administrare al fondului, prin contribuţia Centrului eparhial 1.470.152 lei) şi al parohiilor de categorie 1 şi 2 (197.959 lei), au fost acordate în anul 2016 următoarele ajutoare financiare:
Nr. Crt. Destinație ajutor Beneficiari Cuantum beneficiar Suma

lei

1. FAMILIA PREOTULUI DIN PAROHIA DE  GRAD III RURAL 327 500 – 1.700 lei 784.845
2. CAZURI MEDICALE ÎN FAMILIA PREOTULUI 93 1.000 – 5.000 lei 132.970
3. PREOŢI/PREOTESE VĂDUVI/PENSIONARI 57 500 – 2.000 lei 83.590
4. DECES ÎN FAMILIA PREOTULUI 6 2000 – 3.000 lei 16.400
5. FAMILIA PREOTULUI ÎN CRIZĂ  SOCIALĂ 55 500 – 3.000 lei 32.200
6. FAMILIA PREOTULUI CU COPII  ÎN ÎNTREŢINERE 606 200 – 2.500 lei 446.580
7. FAMILIA PREOTULUI LA NAŞTERE DE PRUNCI 93 200 – 2.000 lei 78.900
8. PREOȚI/DIACONI STUDENȚI 12 2.000 lei 25.000
9. PREOTUL LA HIROTONIE 17 300 – 1.450 lei 17.352
10. FAMILIA PREOTULUI AFECTATA DE CONSISTORIILE BISERICEȘTI 5 500 – 2.000 lei 8.000
11. COLPORTAJ PENTRU PREOŢI MISIONARI 42 100 – 300 lei 30.000
12 MEDICINA MUNCII 141   12.274
  TOTAL 1454 - 1.668.111

 

Angajati: 10, Voluntari: 3

Parteneri: Direcţia de Asistenţă Comunitară - Primăria Iași; Spitalul Providența Iaşi

Licenţiere serviciu: licență provizorie

Denumire serviciu: CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI  „SF. LUCA DOCTORUL”

Istoric: Proiectul social cu locuințe protejate pentru persoane cu boli psihice a fost inițiat de către Fundația belgiană ”Frații Carității” în anul 1998 și a fost acreditat ca serviciu social. De la 1 septembrie 2015, proiectul a fost preluat de către Biroul de asitență socială al Centrului eparhial Iași.

Descriere activitate: Serviciul social are ca scop creşterea calităţii vieţii persoanelor cu boli psihice, astfel încât acestea să ducă o viaţă cât mai autonomă şi activă, prin reabilitare psiho-socială. Beneficiarii sunt cazați în cele două locuințe protejate, unde se auto-gospodăresc și învață să trăiască independent, sub supraveghere specializată.

Voluntari (2016): 10

Beneficiari: 6 persoane;

Buget 2016: 43.165 lei

Locaţii: 1. Locuinţa protejată „Albineţ” - Iaşi, str. Albineț nr. 6; 2. Locuinţă protejată „Dacia” - Iași, str. Dacia nr. 19

Parteneri: Direcția de asistență comunitară Iași, Institutul de Psihiatrie Socola Iași, Spitalul Providența Iași

Licențiere serviciu:  Seria LF Nr. 1662/11.11.2016 și Seria LF Nr. 1661/11.11.2016

Buget 2015: 8.994 lei

Locaţii: 1. Locuinţa protejată „Albineţ” - Iaşi, str. Albineț nr. 6; 2. Locuinţă protejată „Dacia” - Iași, str. Dacia nr. 19

Parteneri: Direcția de asistență comunitară Iași, Institutul de Psihiatrie Socola Iași, Spitalul Providența Iași

Acrediatare serviciu:  dosar trimis

 

BENEFICIARI CENTRUL EPARHIAL 2016  total: 3.077  persoane/familii

BUGET CENTRUL EPARHIAL 2016 total: 2.075.615 lei

Denumire institutie /serviciu social Contact

Adresa, nr tel, fax, email, site

Responsabil
Biroul de asistenţă socială al Centrului eparhial Iaşi

 

 

Iaşi, Casa „Diaconia”, str. Costache Negri 48,

tel. 0232220458,

 fax. 0232271228

web: www.diaconia.mmb.ro; www.mmb.ro Iaşi, biroul.diaconia@yahoo.com

Pr. Narcis C-tin Axinte, consiler  eparhial

Pr. Mihai Prodan inspector  eparhial

Biroul de asistenţă socială al Centrului eparhial

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă și criză Filantropia

 

 

Iaşi, Casa „Diaconia”, str. Costache Negri 48,

tel. 0232220458,

 fax. 0232271228

web: www.diaconia.mmb.ro; www.mmb.ro Iaşi, biroul.diaconia@yahoo.com

Asist social

Lăcrămioara Pădureţ

Biroul de asistenţă socială al Centrului eparhial

 

Centrul rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități Sfântul Luca doctorul

 

Locuinţa protejată Albineţ - Iaşi, str. Albineț nr. 6

Locuinţă protejată Dacia - Iași, str. Dacia nr. 19

tel. 0232220458,

fax. 0232271228

web: www.diaconia.mmb.ro; www.mmb.ro Iaşi, biroul.diaconia@yahoo.com

Psiholog Irina Andronic

 

Citește alte articole despre: asistenta sociala, centru eparhial