Biroul de asistență socială al Centrului Eparhial

14/12/2015 Centrul eparhial

 

CENTRUL EPARHIAL IAȘI - COORDONARE ȘI ASISTENŢĂ SOCIALĂ                 

ACTIVITATEA BIROULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ AL CENTRULUI EPARHIAL IAŞI

Istoric: Biroul de asistenţă socială al Centrului eparhial a fost înființat în anul 1996 activitatea principală constând în oferirea de servicii sociale (ajutoare financiare de urgenţă, ajutoare materiale, consiliere, informare, servicii de asistenă religioasă, etc.) care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

Denumire servicii sociale furnizate:

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă și criză „Filantropia”

Centrul rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități „Sfântul Luca Doctorul”

Descriere activitate:

Pe lângă furnizarea de servicii de asistenţă social, Biroul de asistență socială al Centrului eparhial coordonează întreaga activitate social, medicală și filantropică desfășurată în protopopiate și parohii din Arhiepiscopia Iaşilor.

Angajaţi: 11

Voluntari: 9

Beneficiari total: 2.870 persoane;

Parteneri:  Fundaţia “Solidaritate şi Speranţă, Direcţia de Asistenţă Comunitară a Primăriei Iaşi, 

Acreditare furnizor: seria AF/nr. 1467 /2014

SERVICII SOCIALE ACREDITATE

Denumire serviciuCENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ „FILANTROPIA”

Descriere activitate: Centrul are drept scop acordarea, persoanelor adulte şi familiilor lor (încluzând şi familia defavorizată preotului şi persoanele afectate de calamităţi naturale) , aflate în nevoie, de servicii sociale integrate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de urgență/risc ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

Servicii: Consiliere psiho-socială; Informare; Consiliere spirituală/religioasă; Evaluare şi elaborare plan de intervenţie;. Acordarea de ajutoare materiale/financiare.

În cadrul serviciului social se implementează următoarele programe:

  • FONDUL „FILANTROPIA” - colecta anuală a parohiilor din cele 13 protopopiate şi prin contribuţia Centrului eparhial Iaşi.  Consiliere: 117 persoane, prestaţii/beneficii financiare pentru un număr de 90 persoane. Buget: 82.500 lei.
  • PROIECT „MASA BUCURIEI”  iniţiat în anul 2009 de către Patriarhia Română, derulat la nivelul întregii ţări în parteneriat cu reţeaua magazinelor Selgros. Beneficiari: Asociatia „Familia Nostra” Iaşi, BAS al Centrului eparhial, BAS Protopopiat 1 Iaşi, 2 Iaşi, Parohia  „Sf. Haralambie” Iaşi, Fundatia „Solidaritate şi Speranţă”, Parohia Vladomira, Parohia „Sf. Sava cel Sfinţit” Iaşi, Parohai Curelari Iași, Parohia Sârca, Parohia Bălțați, Asociația de ajutor a Fecioarei Maria și Cuvioasei Parascheva – Tîrgu Frumos. Nr. beneficiari: 220 persoane. Buget: 117.339 lei.
  • FONDUL DE URGENŢĂ PENTRU SINISTRAŢI destinat ajutorării familiilor şi unităţilor de cult din Arhiepiscopia Iaşilor care au suferit pagube materiale de pe urma unor calamităţi: incendii, inundaţii, furtuni, etc.; Benficiari: 13 familii Buget: 16.000 lei.
  • FONDUL „PĂSTORUL CEL BUN” – ÎNTRAJUTORARE PREOŢEASCĂ Fondul eparhial „Păstorul cel Bun” are ca obiectiv sprijinirea familei preotului din parohiile defavorizate şi cu diverse probleme sociale şi medicale. În baza hotărârilor Permanenţei Consiliului eparhial şi în baza art. 102, lit. H din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea BOR, în baza Regulamentului de administrare al fondului, prin contribuţia Centrului eparhial 1.000.000 lei) şi al parohiilor de categorie 1 şi 2 (232.435 lei), au fost acordate în anul 2017 următoarele ajutoare financiare:
Nr. Crt. Direcții de sprijin financiar Nr. beneficiari Suma acordată (lei)
1 Familia preotului aflată în situație de risc social 534 713.255
2 Familia preotului cu copii în întreținere 1090 325.000
3 Familia preotului și a diaconilor la nașterea de copii 39 27.100
4 Cazuri medicale în familia preotului 46 93.000
5 Preoți și preotese văduvi 61 30.500
6 Familia preotului afectată de consistoriile bisericești 2 6.100
7 Grupuri terapeutice preotese 61 37.480
  TOTAL 1.833 1.232.435

Angajati: 11

Voluntari: 9

Parteneri: Direcţia de Asistenţă Comunitară - Primăria Iași; Spitalul Providența Iaşi

Licenţiere serviciu: licență servicii LF 1245/2017

Denumire serviciu: CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI  „SF. LUCA DOCTORUL”

Istoric: Proiectul social cu locuințe protejate pentru persoane cu boli psihice a fost inițiat de către Fundația belgiană ”Frații Carității” în anul 1998 și a fost acreditat ca serviciu social. De la 1 septembrie 2015, proiectul a fost preluat de către Biroul de asitență socială al Centrului eparhial Iași.

Descriere activitate: Serviciul social are ca scop creşterea calităţii vieţii persoanelor cu boli psihice, astfel încât acestea să ducă o viaţă cât mai autonomă şi activă, prin reabilitare psiho-socială. Beneficiarii sunt cazați în cele două locuințe protejate, unde se auto-gospodăresc și învață să trăiască independent, sub supraveghere specializată.

Beneficiari: 6 persoane;

Buget 2017: 55.200 lei

Locaţii: 1. Locuinţa protejată „Albineţ” - Iaşi, str. Albineț nr. 6;

             2. Locuinţă protejată „Dacia” - Iași, str. Dacia nr. 19

Parteneri: Direcția de asistență comunitară Iași, Institutul de Psihiatrie Socola Iași, Spitalul Providența Iași

Licențiere serviciu:  Seria LF Nr. 1662/11.11.2016 și Seria LF Nr. 1661/11.11.2016

 

Denumire institutie /serviciu social Contact

Adresa, nr tel, fax, email, site

Responsabil
Biroul de asistenţă socială al Centrului eparhial Iaşi

 

 

Iaşi, Casa „Diaconia”, str. Costache Negri 48,

tel. 0232220458,

 fax. 0232271228

web: www.diaconia.mmb.ro; www.mmb.ro Iaşi, biroul.diaconia@yahoo.com

Pr. Narcis C-tin Axinte, consiler  eparhial

Pr. Mihai Prodan inspector  eparhial

Biroul de asistenţă socială al Centrului eparhial

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă și criză Filantropia

 

 

Iaşi, Casa „Diaconia”, str. Costache Negri 48,

tel. 0232220458,

 fax. 0232271228

web: www.diaconia.mmb.ro; www.mmb.ro Iaşi, biroul.diaconia@yahoo.com

Inspector social

Lăcrămioara Pădureţ

Biroul de asistenţă socială al Centrului eparhial

 

Centrul rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități Sfântul Luca doctorul

 

Locuinţa protejată Albineţ - Iaşi, str. Albineț nr. 6

Locuinţă protejată Dacia - Iași, str. Dacia nr. 19

tel. 0232220458,

fax. 0232271228

web: www.diaconia.mmb.ro; www.mmb.ro Iaşi, biroul.diaconia@yahoo.com

Psiholog Carmen Anda Teacu

 

Citește alte articole despre: asistenta sociala, centru eparhial