Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Iaşi 2

15/02/2016 Protopopiate

Istoric: Biroul de asistență socială al Protopopiatului II  Iași  (compus din 102 parohii) a fost înființat în anul 1997. Inițial centrat pe o problematica socială diversă în acord cu contextul social existent, în prezent în curs de licențiere în vederea oferirii de  servicii de  asistența socială destinate adulților aflați în dificultate.

Denumire serviciu: CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI CRIZĂ

Descriere activitate:  informare, consiliere socială şi religioasă, suport financiar sau material în vederea reducerii excluziuniii sociale

Angajați: 2

Voluntari: 5

Parteneri:  Liceul de Turism Iași, IRO Iași, Fundația Providența

Număr beneficiari: 230 persoane/familii

Buget 2016: 23.115 lei

Acreditare furnizor: dosar în lucru

Adresă: Iaşi, str. Ion Neculce nr. 36; tel./fax: 0232 242066

Responsabil: Asistent social  Cristina Sava