Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Pașcani

15/02/2016 Protopopiate

Istoric: Protopopiatul Paşcani funcţionează ca unitate adimistrativă cu un număr de 107  parohii şi 1 mănăstire.

Denumire serviciu: CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI CRIZĂ

Descriere activitate: Activități de identificare a nevoii sociale individuale, familii și de grup,activități de informare despre drepturi și obligații, măsuri și acțiuni de sprijin în vederea menținerii în comunitate a persoanelor în dificultate

Angajați: 1

Voluntari: 5;

Beneficiari: Familii şi adulţi în dificultate

Număr beneficiari:  126 persoane;

Buget: 28.049 lei;

Acreditare furnizor: seria AF/nr. 2601 /2015; Licenţa serviciu: dosarul este în lucru

Adresă: Paşcani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, tel. 0232 760784; Fax:  0332780114

Responsabil: Asistent social Elena Ioan