Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Piatra Neamţ

15/02/2016 Protopopiate

Istoric:  Biroul  de  Asistenţă  Socială  a fost înfiinţat în anul 1997 în cadrul protopopiatului care are în componenţă 127 de parohii şi 16 mănăstiri. De atunci și până astăzi oferă servicii sociale familiilor defavorizate.

Denumire serviciuCENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI CRIZĂ

Descriere activitate: consiliere socială, juridică şi religioasă, informare, orientare vocaţională pentru persoane adulte şi familii;

Angajați: 1

Număr beneficiari: 478 persoane / familii

Buget: 28.699 lei;

Acreditare furnizor: seria AF/nr. 1365 /2014; Licenţa serviciu: licenţă LF nr. 1229/2017

Adresă: Piatra Neamţ, str. Petru Rareş nr. 13, tel./fax 0333 810537

Responsabil: Asistent social Sanda Chirilă