Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Tg. Neamţ

15/02/2016 Protopopiate

Istoric: Acest serviciu a luat ființă în cadrul Protopopiatului (cu 83 de parohii şi 27 mănăstiri în componenţă) în anul 1997. De atunci și până astăzi oferă servicii sociale familiilor defavorizate. De asemenea există o strânsă colaborare cu Consiliul local în vederea soluționării cazurilor sociale de pe raza orașului Tg. Neamț.

Denumire serviciu: CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI CRIZĂ

Descriere activitate: servicii de consilire socială, juridică şi religioasă a persoanelor aflate în dificultate, ajutoare/beneficii financiare și materiale, pachete de hrană și produse igienico-sanitare persoanelor defavorizate;

Angajati (2016) 1: ; Voluntari (2016): 4

Parteneri:  parohiile din cadrul Protopopiatului, Consiliul local al orașului Tg. Neamț

Număr beneficiari: 29 persoane / familii

Buget 2016: 2.589 lei;

Acreditare furnizor:  dosar în lucru; Licenţa serviciu:  dosar în lucru

Adresă: Tg. Neamţ, str. Progresului nr. 3, tel./fax. 0233 790575

Responsabil: Asistent social: post vacant