Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

15/02/2016 ONG-uri

Istoric: Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” este o organizaţie nonguvernamentală şi nonprofit, înfiinţată de Arhiepiscopia Iaşilor la 12 August 2002.

Descriere activitate: Fundaţia dezvoltă activităţi, programe şi proiecte sociale, educaţionale şi de formare continuă, medicale, culturale, filantropice, civice, ecologice şi de voluntariat, care vin în sprijinul multor categorii de persoane vulnerabile.

Servicii sociale licenţiate:

 • Cantina socială „Sfântul Sava”
 • Centrul de consiliere şi reabilitare a persoanelor dependente de alcool şi alte droguri „Sfântul Nicolae”
 • Centrul de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu „Sfântul Mina”
 • Centrul de zi pentru copiiSfânta Marina” Iaşi
 • Centrul de zi pentru copiiSfântul Stelian” Iaşi
 • Centrul de zi pentru copii „Mia Casa Inculeţ” Bârnova

Servicii nelicenţiate:

 • Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Vovidenia”
 • Centrul de formare profesională, medierea muncii, consiliere și orientare în carieră
 • Centrul de informare și prevenție în adicție
 • Centrul de formare în agroecologie, Bârnova
 • Departamentul de marketing și strângere de fonduri
 • Centrul rezidenţial pentru vârstnici „Cuvioasa Nazaria” Văratec.

Structuri de Economie Socială: Centrul de hipoterapie şi echitaţie „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Bârnova (S.C. CENTRU HIPOTERAPIE SRL)

Beneficiari: vârstnici, copii și adulți cu dizabilități sau afecțiuni grave, copii și tineri aflați în dificultate, familii defavorizate, persoane dependente de alcool şi alte droguri, persoane private de libertate, persoane fără adăpost, alte categorii care, la un  moment dat, s-au confruntat cu o situație de dificultate.

Număr total beneficiari (2016): 5.549 persoane (din care: 630 au beneficiat de servicii sociale și formare profesională, 4.429 au beneficiat de servicii educaționale, de informare/prevenție și consiliere și 520 au beneficiat de servicii de hipoterapie și echitație.)

Angajați (2016): 48; Voluntari (2016): 249 persoane

Buget total 2016: 1.530.997 lei.

Acreditare furnizor: seria AF/1925/2014.

Principalii parteneri din comunitate:

Primăria Municipiului Iaşi/ Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi/ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Centrul Diecezan Caritas, Asociația pentru Dezvoltarea Programelor Sociale, Congregația Fiicelor Sfintei Maria a Divinei Providențe, Fundația Alături de Voi România, Fundația Izvor, Fundația Star of Hope România, Fundația Păpădia, Asociația Umanitară Il Chicco, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, secția de Asistență Socială.

Filiale: Filiala Botoşani, Săveni, Hârlău, Paşcani, Tg. Neamţ, Piatra Neamţ,  Roznov, Darabani, Săvineşti, Podoleni

Preşedinte: Preot Narcis C-tin Axinte

Director executiv: Preot Mihai Eduard Doroşincă

Adresă: Casa Diaconia, Iaşi, Str. Costache Negri nr.48, cod 700071, tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro, web:fundatiasolidaritatesisperanta.ro