Acreditări

16/02/2016

SITUAŢIE ACREDITĂRI FURNZORI ŞI LICENŢIERI SERVICII

 

 1. CENTRUL EPARHIAL ŞI PROTOPOPIATE
NR. FURNIZOR SERVICII ACREDITARE CA

FURNIZOR

TIP SERVICII LICENŢIERE PROVIZORIE SERVICII LICENŢIERE
 1. ANI
1. Biroul de asistență socială al Centrului eparhial Iaşi AF/nr. 1467/2014
 1. Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză „Filantropia”
dosar trimis în curs
 1. Centru rezidențial pers. cu dizabilităţi „Sf. Luca Doctorul” – locuința protejată „Dacia”
dosar trimis în curs
 1. Centru rezidențial pers. cu dizabilităţi „Sf. Luca Doctorul”  – locuința protejată „Albineţ”
dosar trimis în curs
2. Departament Pro-vita, Sector de misiune şi prognoză pastorală AF/001922/2014 Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru parinti si copii  în curs -
3. Biroul de asistență socială Protopopiat Iași I AF/nr. 1480/2014 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză dosar trimis în curs
4. Biroul de asistență socială Protopopiat Iași II AF/nr. 1455/2014 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs  
 1.  
Biroul de asistență socială Protopopiatul Iași III în curs Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Biroul de asistență socială Protopopiatul Pașcani AF/nr. 2601/2015 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză    
 1.  
Biroul de asistență socială Protopopiatul Hârlau în curs Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
8. Biroul de asistență socială Protopopiat Botoșani AF/nr. 1191/2014 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză dosar trimis în curs
9. Biroul de asistență socială Protopopiatul Dorohoi în curs Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
10. Biroul de asistență socială Protopopiat Roznov AF/nr. 1243/2014 Centrul rezidenţial de asistenţă persoane fără adapost „Blândul Pastor” dosar trimis în curs
11. Biroul de asistență socială Protopopiat Piatra Neamț AF/nr. 1365/2014 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză dosar trimis în curs
 1.  
Biroul de asistență socială Protopopiatul Târgu Neamț în curs Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
             

 

 

 1. UNITĂŢI MEDICALE
NR. FURNIZOR SERVICII TIP SERVICII ACREDITARE
 1.  
SPITAL „PROVIDENŢA” IAŞI Servicii medicale Nr. XI/A/2113/EN/1072/11.02.2008
 1.  
POLICLINICA „PROVIDENŢA” IAŞI Servicii medicale CA nr. 060/04.07.2013
 1.  
CABINET MEDICAL - Fundația Medicală „Providența”, FILIALA MICLĂUŞENI Servicii medicale Nr. 767/10.11.2015
 1.  
CABINET MEDICAL – MĂNĂSTIREA VĂRATEC Servicii medicale în curs
 1.  
CABINET MEDICAL – MĂNĂSTIREA AGAPIA Servicii medicale în curs
 1.  
CABINET MEDICAL – MĂNĂSTIREA PALTIN, loc. Petru Vodă Servicii medicale în curs
 1.  
CABINET STOMATOLOGIC – FUNDAŢIA „IUSTIN PÂRVU” Servicii medicale în curs
         

 

 

 

 

 1. ONG – URI
Nr. FURNIZOR SERVICII ACREDITARE

CA FURNIZOR

TIP SERVICII

 

LICENŢIERE PROVIZORIE SERVICII LICENŢIERE
 1. ANI
 1.  
Fundația „Solidaritate și Speranță”, Iaşi AF/nr. 1925/2014
 1. Cantina sociala „Sfântul Sava” Iaşi

 

Nr. 677/08.10.2015 în curs
 1. Centrul de prevenţie, consiliere şi reabilitare pers. dependente de alcool şi alte droguri „Sfântul Nicolae”  Iaşi
Nr. 674/08.10.2015 în curs
 1. Centrul de asistenţă social-medicala şi îngrijire la domiciliu pentru vârstnici „Sfântul Mina” Iaşi
Nr. 676/08.10.2015 în curs
 1. Centrul de recuperare şi îngrijire medicală „Sfânta Ana” Iaşi

 

 contract CAS Iaşi Nr. 2681/30.06.2014 nu este cazul
 1. Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Vovidenia” Iaşi
în curs în curs
 1. Centrul de zi pentru copiiSf. Marina” Iaşi
Nr. 672/08.10.2015 în curs
 1. Centrul de zi pentru copii „Sf. Stelian”  Iaşi
Nr. 673/08.10.2015 în curs
 1. Centrul de zi pentru copii „Mia Casa Inculeţ” Bârnova
Nr. 675/08.10.2015 în curs
 1. Centrul de formare permanentă (cursuri de formare profesională acreditate)
cf. tabel alăturat
 •  
 1. Centrul de hipoterapie şi echitaţie “Sf. M. M. Gheorghe”, Bârnova (SC CENTRU HIPOTERAPIE SRL – Structura de Economie Socială)
nu este cazul  
 1. Centrul rezidenţial pentru vârstnici „Cuv. Nazaria” Văratec
în curs
 •  
 1.  
Fundația „Solidaritate și Speranță” Filiala Săvinești AF/nr. 1210/2014 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs
 •  
3. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Filiala Roznov în curs Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Filiala Botoşani în curs Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Filiala Piatra Neamţ în curs Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Fundația Medicală „Providența” Iaşi AF/nr. 1920/2014 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză Iaşi dosar depus -
 1.  
Asociaţia Speranţă şi Ajutor, Protopopiat Roznov AF/nr. 1240/2014 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Fundația „Iustin Pârvu”, Petru Vodă AF/nr. 1098/2014
 1. Internat şcolar - Centru rezidenţial pentru copii „Acoperământul Maicii Domnului” Petru Vodă
- -
 1. Centru rezidenţial pentru bătrâne „Sf. Spiridon” Petru Vodă
dosar trimis în curs
 1.  
Asociația „Sfântul Avraam”, Dumbrava Roşie AF/nr. 1364/2014 Centru de plasament de tip familial pentru copii „Sf. Ioachim şi Ana” Dumbrava Roşie în curs -
 1.  
Asociația „Familia Nostra”, Iaşi AF/nr. 1452/2014 Centru rezidenţial pentru copii din mediul rural „Sf. Andrei” Iaşi în curs -
 1.  
Asociația de ajutor social a Fecioarei Maria și Cuvioasa Parascheva, Tg. Frumos AF/nr. 1492/2014
 1. Centrul de zi pentru vârstnici „Cuv. Parascheva” Tg. Frumos
în curs -
 1. Centru rezidenţial pentru vârstnici „Fecioara Maria” Tg. Frumos
în curs -

 

 

 

 

 

Cursuri de formare profesională acreditate pentru Fundaţia Solidaritate şi Speranţă:

Nr. Crt. Denumire Autorizatie Valabilitate
1 Îngrijitoare bătrâni la domiciliu - calificare Seria IS NR.001560/06.10.2015 06.10.2019
2 Bucătar- calificare Seria IS NR.001561/06.10.2015 06.10.2019
3 Lucrător în comerţ - calificare Seria IS NR.001064/12.12.2015 12.12.2016
4 Îngrijitoare bolnavi la domiciliu - calificare Seria IS NR.001065/12.12.2015 12.12.2016
5 Confecţioner asamblor articole textile - calificare Seria IS NR.001531/24.08.2015 24.08.2019
6 Peisagist floricultor - calificare Seria IS NR.001532/24.08.2015 24.08.2019
7 Patiser - calificare Seria IS NR.001487/27.04.2015 27.04.2019
8 Pavator - calificare Seria IS NR.001530/24.08.2015 24.08.2019
9 Pedagog de recuperare - calificare Seria IS NR.001562/26.10.2015 26.10.2019
10 Manager proiect - iniţiere Seria IS NR.001189/14.11.2013 14.11.2017
11 Manager proiect - perfecţionare Seria IS NR.001485/27.04.2015 27.04.2019
12 Competente cheie, comune mai multor ocupatii, competente informatice (TIC) - iniţiere Seria IS NR.001475/01.04.2015 01.04.2019
13 Competente cheie, comune mai multor ocupatii, competente social si civice - iniţiere Seria IS NR.001548/07.09.2015 07.09.2019
14 Operator introducere, validare şi prelucrare date -specializare Seria IS NR.001476/01.04.2015 01.04.2019
15 Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie - iniţiere Seria IS NR.001486/27.04.2015 27.04.2019
16 Formator - perfecţionare Seria IS NR.001547/07.09.2015 07.09.2019

 

 

 1. PAROHII
NR. FURNIZOR SERVICII ACREDITARE CA

FURNIZOR

TIP SERVICII

 

LICENŢIERE PROVIZORIE SERVICII LICENŢI-ERE
 1. ANI
 1.  

 

Parohia „Binecredinciosul Ștefan cel Mare și Sfânt”, Iași AF/nr. 1916/2014
 1. Centrul de zi pentru persoane vârstnice Iaşi
dosar depus în curs
 1. Centrul de îngrijire socio-medicală la domiciliu pentru persoane aflate în dificultate Iaşi
dosar depus în curs
 1. Centrul de zi de consiliere şi informare Iaşi
dosar depus în curs
 1.  
Parohia „Sfântul Sava cel Sfinţit”, Iași AF/nr. 1464/2014 Centru de zi  pentru copii surdo-muţi „Sf. Prooroc Zaharia” Iaşi dosar depus în curs
 1.  
Parohia „Sfântul Ilie”, Botoșani AF/nr. 1192/2014 Cantină socială în curs -
 1.  
Parohia „Nașterea Maicii Domnului”, Curături AF/nr. 2069/2015 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Parohia „Sfântul Gheorghe – Iacobeni AF/nr. 2075/2015 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Parohia „Sfântul Nicolae”, Tabăra AF/nr. 2068/2015 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Uricani AF/nr. 2067/2015 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Parohia „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, Vovidenia Iași AF/nr. 2066/2015 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Parohia „Sfinții Voievozi”, Săvinești AF/nr. 1208/2014 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză dosar depus în curs
 1.  
Parohia „Buna Vestire”, Agârcia AF/nr. 2264/2015 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” Borlești II AF/nr. 1462/2014 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Parohia „Sfântul Nicolae”,  Aroneanu AF/nr. 2097/2015 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Parohia „Sf. Cuvioasa Parascheva”, Iași AF/nr. 2093/2015 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Glăvănești AF/nr. 2098/2015 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Parohia „Sfântul Nicolae”, Roznov AF/nr. 1459/2014 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Parohia „Sfântul Gheorghe”, Dumitreștii Gălății AF/nr. 1208/2014 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Parohia „Duminica Tuturor Sfinților”, Pocreaca AF/nr. 2282/2015 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Parohia „Sfântul Apostol Toma”, Iași în curs Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Parohia „Sf. Haralambie” Iasi AF/nr. 2269/2015 Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -
 1.  
Parohia „Sf. Treime”, Cerbu
 •  
Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză în curs -

 

Citește alte articole despre: acreditari servicii sociale