Acreditări

16/02/2016

SITUAŢIE ACREDITĂRI FURNZORI ŞI LICENŢIERI SERVICII

1. CENTRUL EPARHIAL ŞI PROTOPOPIATE

NR.

FURNIZOR SERVICII

ACREDITARE CA FURNIZOR

TIP SERVICII

LICENŢIERE PROVIZORIE SERVICII

LICENŢIERE ANI

1.

Biroul de asistență socială al Centrului eparhial Iaşi

AF/nr. 1467/2014

1. Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză „Filantropia”

dosar trimis

în curs

2. Centru rezidențial pers. cu dizabilităţi „Sf. Luca Doctorul” – locuința protejată „Dacia”

dosar trimis

în curs

3. Centru rezidențial pers. cu dizabilităţi „Sf. Luca Doctorul”  – locuința protejată „Albineţ”

dosar trimis

în curs

2.

Departament Pro-vita, Sector de misiune şi prognoză pastorală

AF/001922/2014

Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru parinti si copii 

în curs

-

3.

Biroul de asistență socială Protopopiat Iași I

AF/nr. 1480/2014

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

dosar trimis

în curs

4.

Biroul de asistență socială Protopopiat Iași II

AF/nr. 1455/2014

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

 

5.

Biroul de asistență socială Protopopiatul Iași III

în curs

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

6.

Biroul de asistență socială Protopopiatul Pașcani

AF/nr. 2601/2015

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

 

 

7.

Biroul de asistență socială Protopopiatul Hârlau

în curs

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

8.

Biroul de asistență socială Protopopiat Botoșani

AF/nr. 1191/2014

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

dosar trimis

în curs

9.

Biroul de asistență socială Protopopiatul Dorohoi

în curs

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

10.

Biroul de asistență socială Protopopiat Roznov

AF/nr. 1243/2014

Centrul rezidenţial de asistenţă persoane fără adapost „Blândul Pastor”

dosar trimis

în curs

11.

Biroul de asistență socială Protopopiat Piatra Neamț

AF/nr. 1365/2014

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

dosar trimis

în curs

12.

Biroul de asistență socială Protopopiatul Târgu Neamț

în curs

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

 

2. UNITĂŢI MEDICALE

NR.

FURNIZOR SERVICII

TIP SERVICII

ACREDITARE

1.

SPITAL „PROVIDENŢA” IAŞI

Servicii medicale

Nr. XI/A/2113/EN/1072/11.02.2008

2.

POLICLINICA „PROVIDENŢA” IAŞI

Servicii medicale

CA nr. 060/04.07.2013

3.

CABINET MEDICAL - Fundația Medicală „Providența”, FILIALA MICLĂUŞENI

Servicii medicale

Nr. 767/10.11.2015

4.

CABINET MEDICAL – MĂNĂSTIREA VĂRATEC

Servicii medicale

în curs

5.

CABINET MEDICAL – MĂNĂSTIREA AGAPIA

Servicii medicale

în curs

6.

CABINET MEDICAL – MĂNĂSTIREA PALTIN, loc. Petru Vodă

Servicii medicale

în curs

7.

CABINET STOMATOLOGIC – FUNDAŢIA „IUSTIN PÂRVU”

Servicii medicale

în curs

 

3. ONG – URI

NR.

FURNIZOR SERVICII

ACREDITARE CA FURNIZOR

TIP SERVICII

LICENŢIERE PROVIZORIE SERVICII

LICENŢIERE ANI

1.

Fundația „Solidaritate și Speranță”, Iaşi

AF/nr. 1925/2014

1. Cantina sociala „Sfântul Sava” Iaşi

 

Nr. 677/08.10.2015

în curs

2. Centrul de prevenţie, consiliere şi reabilitare pers. dependente de alcool şi alte droguri „Sfântul Nicolae”  Iaşi

Nr. 674/08.10.2015

în curs

3. Centrul de asistenţă social-medicala şi îngrijire la domiciliu pentru vârstnici „Sfântul Mina” Iaşi

Nr. 676/08.10.2015

în curs

4. Centrul de recuperare şi îngrijire medicală „Sfânta Ana” Iaşi

 

 contract CAS Iaşi Nr.  681/30.06.2014

nu este cazul

5. Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Vovidenia” Iaşi

în curs

în curs

6. Centrul de zi pentru copiiSf. Marina” Iaşi

Nr. 672/08.10.2015

în curs

7. Centrul de zi pentru copii „Sf. Stelian”  Iaşi

Nr. 673/08.10.2015

în curs

8. Centrul de zi pentru copii „Mia Casa Inculeţ” Bârnova

Nr. 675/08.10.2015

în curs

9. Centrul de formare permanentă (cursuri de formare profesională acreditate)

cf. tabel alăturat

-

10. Centrul de hipoterapie şi echitaţie “Sf. M. M. Gheorghe”, Bârnova (SC CENTRU HIPOTERAPIE SRL – Structura de Economie Socială)

nu este cazul

 

11. Centrul rezidenţial pentru vârstnici „Cuv. Nazaria” Văratec

în curs

-

2.

Fundația „Solidaritate și Speranță” Filiala Săvinești

AF/nr. 1210/2014

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

3.

Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Filiala Roznov

în curs

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

4.

Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Filiala Botoşani

în curs

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

5.

Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Filiala Piatra Neamţ

în curs

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

6.

Fundația Medicală „Providența” Iaşi

AF/nr. 1920/2014

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză Iaşi

dosar depus

-

7.

Asociaţia Speranţă şi Ajutor, Protopopiat Roznov

AF/nr. 1240/2014

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

8.

Fundația „Iustin Pârvu”, Petru Vodă

AF/nr. 1098/2014

1. Internat şcolar - Centru rezidenţial pentru copii „Acoperământul Maicii Domnului” Petru Vodă

-

-

2. Centru rezidenţial pentru bătrâne „Sf. Spiridon” Petru Vodă

dosar trimis

în curs

 9.

Asociația „Sfântul Avraam”, Dumbrava Roşie

AF/nr. 1364/2014

Centru de plasament de tip familial pentru copii „Sf. Ioachim şi Ana” Dumbrava Roşie

în curs

-

10.

Asociația „Familia Nostra”, Iaşi

AF/nr. 1452/2014

Centru rezidenţial pentru copii din mediul rural „Sf. Andrei” Iaşi

în curs

-

11.

Asociația de ajutor social a Fecioarei Maria și Cuvioasa Parascheva, Tg. Frumos

AF/nr. 1492/2014

1. Centrul de zi pentru vârstnici „Cuv. Parascheva” Tg. Frumos

în curs

-

2. Centru rezidenţial pentru vârstnici „Fecioara Maria” Tg. Frumos

în curs

-

 

Cursuri de formare profesională acreditate pentru Fundaţia Solidaritate şi Speranţă:

Nr. Crt.

Denumire

Autorizatie

Valabilitate

1.

Îngrijitoare bătrâni la domiciliu - calificare

Seria IS NR.001560/06.10.2015

06.10.2019

2.

Bucătar- calificare

Seria IS NR.001561/06.10.2015

06.10.2019

3.

Lucrător în comerţ - calificare

Seria IS NR.001064/12.12.2015

12.12.2016

4.

Îngrijitoare bolnavi la domiciliu - calificare

Seria IS NR.001065/12.12.2015

12.12.2016

5.

Confecţioner asamblor articole textile - calificare

Seria IS NR.001531/24.08.2015

24.08.2019

6.

Peisagist floricultor - calificare

Seria IS NR.001532/24.08.2015

24.08.2019

7.

Patiser - calificare

Seria IS NR.001487/27.04.2015

27.04.2019

8.

Pavator - calificare

Seria IS NR.001530/24.08.2015

24.08.2019

9.

Pedagog de recuperare - calificare

Seria IS NR.001562/26.10.2015

26.10.2019

10.

Manager proiect - iniţiere

Seria IS NR.001189/14.11.2013

14.11.2017

11.

Manager proiect - perfecţionare

Seria IS NR.001485/27.04.2015

27.04.2019

12.

Competente cheie, comune mai multor ocupatii, competente informatice (TIC) - iniţiere

Seria IS NR.001475/01.04.2015

01.04.2019

13.

Competente cheie, comune mai multor ocupatii, competente social si civice - iniţiere

Seria IS NR.001548/07.09.2015

07.09.2019

14.

Operator introducere, validare şi prelucrare date -specializare

Seria IS NR.001476/01.04.2015

01.04.2019

15.

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie - iniţiere

Seria IS NR.001486/27.04.2015

27.04.2019

16.

Formator - perfecţionare

Seria IS NR.001547/07.09.2015

07.09.2019

 

 

4. PAROHII

NR.

FURNIZOR SERVICII

ACREDITARE CA FURNIZOR

TIP SERVICII

LICENŢIERE PROVIZORIE SERVICII

LICENŢIERE ANI

1.

 

Parohia „Binecredinciosul Ștefan cel Mare și Sfânt”, Iași

AF/nr. 1916/2014

1. Centrul de zi pentru persoane vârstnice Iaşi

dosar depus

în curs

2. Centrul de îngrijire socio-medicală la domiciliu pentru persoane aflate în dificultate Iaşi

dosar depus

în curs

3. Centrul de zi de consiliere şi informare Iaşi

dosar depus

în curs

2.

Parohia „Sfântul Sava cel Sfinţit”, Iași

AF/nr. 1464/2014

Centru de zi  pentru copii surdo-muţi „Sf. Prooroc Zaharia” Iaşi

dosar depus

în curs

3.

Parohia „Sfântul Ilie”, Botoșani

AF/nr. 1192/2014

Cantină socială

în curs

-

4.

Parohia „Nașterea Maicii Domnului”, Curături

AF/nr. 2069/2015

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

5.

Parohia „Sfântul Gheorghe – Iacobeni

AF/nr. 2075/2015

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

6.

Parohia „Sfântul Nicolae”, Tabăra

AF/nr. 2068/2015

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

7.

Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Uricani

AF/nr. 2067/2015

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

8.

Parohia „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, Vovidenia Iași

AF/nr. 2066/2015

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

9.

Parohia „Sfinții Voievozi”, Săvinești

AF/nr. 1208/2014

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

dosar depus

în curs

10.

Parohia „Buna Vestire”, Agârcia

AF/nr. 2264/2015

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

11.

Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” Borlești II

AF/nr. 1462/2014

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

12.

Parohia „Sfântul Nicolae”,  Aroneanu

AF/nr. 2097/2015

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

13.

Parohia „Sf. Cuvioasa Parascheva”, Iași

AF/nr. 2093/2015

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

14.

Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Glăvănești

AF/nr. 2098/2015

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

15.

Parohia „Sfântul Nicolae”, Roznov

AF/nr. 1459/2014

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

16.

Parohia „Sfântul Gheorghe”, Dumitreștii Gălății

AF/nr. 1208/2014

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

17.

Parohia „Duminica Tuturor Sfinților”, Pocreaca

AF/nr. 2282/2015

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

18.

Parohia „Sfântul Apostol Toma”, Iași

în curs

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

19.

Parohia „Sf. Haralambie” Iasi

AF/nr. 2269/2015

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-

20.

Parohia „Sf. Treime”, Cerbu

-

Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă şi criză

în curs

-