Strategie și valori

16/12/2020

Inaltpreasfintitul Teofan Mitropolitul Moldovei si Bucovinei

Inaltpreasfintitul Teofan Mitropolitul Moldovei si Bucovinei

CUVÂNTUL MITROPOLITULUI MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

Domnul Hristos ne arată că fapta pentru care vom fi judecați este milostenia sau lipsa milosteniei."

Milostenia este arătată în două feluri.

În primul rând,milostenia arătată celui sărac;ajutând pe cel sărac,îl ajuți pe Domnul Hristos Care se ascunde înlăuntrul acestui sărac și cere milostenie de la tine.În această categorie se încadrează și cel flămând,cel însetatcel fără casă,cel fără îmbrăcăminte,cel bolnav sau cel care se află în situații foarte grele,precum cel care este în temniță.Fapta milosteniei îl așază pe om,datorită iubirii manifestate,în partea cea de-a dreapta,în Împărăția bucuriei Preasfintei Treimi.Iar negrija pentru aproapele(....) ne așază în iadul nefericirii veșnice.

Cel de-al doilea înțeles pe care îl dau Sfinții Părinți cuvintelor Domnului - <<Adevărat zic vouă,întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei,prea mici,Mie Mi- ați făcut >> sau <<Întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici,nici Mie nu Mi-ați  făcut >> -este acela că  Dumnezeu,Domnul Hristos,prin Taina Sfântului Botez,prin Sfintele Taine ale Bisericii,își găsește sălaș în inima omului și omul este chemat să conștientizeze această prezență a lui Dumnezeu prin harul Preasfântului  Duh,iar Hristos din noi cere  să fie hrănit,adăpat,îmbrăcat,primit,cercetat.Și cum poate Hristos cel din noi să primească toate aceste lucruri din partea noastră?Hrana pe carei-o dăm  noi lui Hristos sunt faptele noastre cele bune;apa cu care îl adăpăm pe Hristos cel din noi este apa iubirii noastre de care Dumnezeu însetează,haina pe care i-o oferim noi Domnului Hristos este taina rugăciunii  cu care Dumnezeu se îmbracă,cu care Dumnezeu stabilește relația cu omul.

Faptul că omul îl primește pe Hristos în casa sa înseamnă că  omul trebuie să  se îngrijească de lăuntrul său,de inima sa,să se dezgolească pe sine de ambiții,de mândrii,de orgolii nenumărate,ca să facă loc lui Hristos în inima sa,după cuvânt adânc și puternic rostit  de un părinte al Bisericii ,Sf.Cuvios Isaac Sirul,care spune: <<Golește-mă,Doamne,de mine însumi,ca să se facă loc pentru  Tine înlăuntrul meu >> .

SECTORUL DE ASISTENTÃ SOCIALÃ SI MEDICALÃ „DIACONIA”

Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5,16)

STRATEGIE

Implicarea Bisericii în asistenţa socială este deodată o vocaţie spirituală şi o necesitate practică. Opera socială a Bisericii izvorăşte din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii şi din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebrată iubirea milostivă şi jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor.

Activitatea social - filantropică  a Bisericii lui Hristos se regăseşte, în primul rând, în procesul de transmitere şi învăţare a preceptelor Evanghelice ale iubirii şi slujirii aproapelui şi în al doilea rând, practic, prin serviciile social-filantropice și medicale oferite oamenilor în suferință, prin activitatea  fiecărui preot în parohia sa şi prin serviciile specializate acreditate oferite de entităţile social-filantropice, ONG-urile bisericeşti și unitățile medicale din  Arhiepiscopia Iaşilor.

Sectorul pentru asistenţă social - filantropică din cadrul Arhiepiscopiei Iaşiolor a fost înfiinţat în anul 1997 pentru organizarea instituţională, în cadrul activităţii bisericii, a subunităţilor, proiectelor şi programelor din acest domeniu din întreaga eparhie. Din anul 2010 în coordonarea sectorului a intrat şi activitatea medicală.

MISIUNE, VIZIUNE, VALORI, FURNIZORI DE SERVICII

MISIUNE

În plan social, Arhiepiscopia Iaşilor sprijină persoane afectate de sărăcie şi suferinţă prin activităţi, proiecte şi programe filantropice, de asistenţă socială şi medicală, derulate în acord cu tradiţia şi învăţătura Bisericii.

VIZIUNE

Nimeni singur! Nici o persoană fără educaţie! Toţi împreună pe calea mântuirii, prin asumarea poruncii iubirii! Împreună în Biserică, alături de Dumnezeu!

VALORI

  • Inspirată de imperativul creştin al iubirii de aproapele, Biserica intenţionează să materializeze idealurile creştine ale filantropiei şi comuniunii în iubire.
  • Activităţile noastre de asistenţă socială şi medicală sunt bazate pe două principii fundamentale derivate din învăţătura Bisericii, care sunt focalizate pe demnitatea persoanei umane:
  • Educaţia pentru urmarea ideii creştine anume că viaţa este un dar de la Dumnezeu care trebuie apărat şi cultivat în comuniunea iubirii.
  • Promovarea fraternităţii şi solidarităţii creştine prin promovarea legăturii dintre viaţa spirituală şi caritate

FURNIZORI DE SERVICII FILANTROPICE:

  1. Parohiile și mănăstirile din a Arhiepiscopia Iașilor – activitate filantropică neacreditată;
  2. 28 de unităţi social –filantropice acreditate ca furnizori (pe lângă Centrul eparhial, protopopiate, parohii, mănăstiri şi ONG-uri bisericeşti), cu 44 servicii sociale  licenţiate sau în curs de licențiere din partea Ministerului Muncii și  Protecţiei Sociale .
  3. 8 unităţi medicale acreditate sau în curs de acreditare de către Ministerului Sănătății
  4. .43 de preoți misionari din unitățile bugetare(spitale,penitenciare,unități medicale și sociale ale Statului,comunități de surdo-muți.