Contacte unități sociale și medicale

14/12/2015

LISTA UNITĂŢILOR SOCIALE PENTRU ARHIEPISCOPIA IAŞILOR

BIROUL PENTRU ASISTENŢĂ SOCIALĂ AL CENTRULUI EPARHIAL

Denumire institutie /serviciu social Contact

Adresa, nr tel, fax, email, site

Responsabil
 1. Biroul de asistenţă socială al Centrului eparhial

 

 

Iaşi, Casa „Diaconia”, str. Costache Negri 48,

tel. 0232220458, fax. 0232271228

web: www.diaconia.mmb.ro; www.mmb.ro Iaşi, biroul.diaconia@yahoo.com

Pr. Narcis C-tin Axinte, consiler social medical

Pr. Mihai Prodan inspector soacial

 1. Biroul de asistenţă socială al Centrului eparhial

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ „FILANTROPIA”

 

Iaşi, Casa „Diaconia” str. Costache Negri 48,

tel. 0232220458, fax. 0232271228

web: www.diaconia.mmb.ro; www.mmb.ro Iaşi, biroul.diaconia@yahoo.com

Asistent social Lăcrămioara Pădureţ
 1. Biroul de asistenţă socială al Centrului eparhial

CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI „SFÂNTUL LUCA DOCTORUL”

 

Locuinţa protejată Albineţ - Iaşi, str. Albineț nr. 6

Locuinţă protejată Dacia - Iași, str. Dacia nr. 19

tel. 0232220458, fax. 0232271228

web: www.diaconia.mmb.ro; www.mmb.ro Iaşi, biroul.diaconia@yahoo.com

Psiholog Carmen Teacu

 

FUNDAŢIA SOLIDARITATE ŞI SPERANŢĂ IAŞI

Denumire institutie /serviciu social Contact

Adresa, nr tel, fax, email, site

Responsabil
 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

 

Casa „Diaconia”,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Pr. Narcis C-tin Axinte, preşedinte

Pr. Mihai Eduard Doroşincă, director executiv

 

 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CANTINA SOCIALA „SFÂNTUL SAVA”

Casa „Diaconia”,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Pancu Gioconda
 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE PREVENŢIE, CONSILIERE ŞI REABILITARE PERS. DEPENDENTE DE ALCOOL ŞI ALTE DROGURI „SFÂNTUL NICOLAE”

Casa „Diaconia”,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Asistent social Antoaneta Negru
 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII „MIA CASA INCULEŢ”, BÂRNOVA

Bîrnova, Str. N. Titulescu nr. 8, com. Bârnova

tel. 0770 401 851

contact@fundatia.mmb.ro

web:fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Alina Bădilită
 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII „SF. STELIAN”, IAŞI

Casa „Diaconia”,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Teodora Alexandra Ruginosu
 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE ZI PENTRU COPIISFÂNTA MARINA”, IAŞI

Casa „Diaconia”,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Lucian Isaicu
 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE ASISTENŢĂ SOCIAL-MEDICALA ŞI ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU VÂRSTNICI „SFÂNTUL MINA”

Casa „Diaconia”,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Chihaia Daniela
 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI ÎNGRIJIRE MEDICALĂ „SFÂNTA ANA”

Casa „Diaconia”,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Panove Oana
 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  „VOVIDENIA”

Iaşi, Casa Vovidenia, str. Vovidenia nr. 5 Preot Mihai-Eduard Doroşincă
 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE FORMARE PERMANENTĂ

Casa Diaconia,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Burlacu Alexandra

 

 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi
 • Centrul de hipoterapie şi echitaţie “Sf. M. M. Gheorghe”, Bârnova
Bîrnova, Str. N. Titulescu nr. 8, com. Bârnova

tel. 0770 401 851

contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Pintilie Nicolae
 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi
 • Centrul de formare în agroecologie, Bîrnova
Bîrnova, Str. N. Titulescu nr. 8, com. Bârnova

tel. 0770 401 851

contact@fundatia.mmb.ro

web:fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Marian Grosu
 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”
 • Centru rezidenţial pentru vârstnici „Cuv. Nazaria” Văratec
Com. Agapia

Loc. Văratec

Pr. Mihai Eduard Doroşincă
 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” - Filiala Săvineşti
Com. Săvineşti, Jud. Neamţ Str.Preot Filip Gheorghe, nr.3, cod 617410,

tel. 0233 280570

email: solidaritate.speranta@gmail.com

web: solidaritatesisperanta.ro

Pr. Petru Munteanu, director
 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”- Filiala Roznov
Loc. Roznov, Jud. Neamt,

Str. Nicolae Roznovanu, nr. 138,

Tel. 0233 667107

Pr. Vasile Ţoc, director
 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” - Filiala Botosani
Loc. Botosani, Str. Arhim. Marchian nr.8

Tel./fax 0231 512978

Pr.  Marius Ciobanu
 1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” - Filiala Piatra Neamţ
Loc. Piatra Neamţ, Str. Petru Rares nr.13

Tel./fax 0233 225553

Pr. Valentin Tofan, director

 

PROVIDENŢA – servicii medicale

Denumire institutie /serviciu social Contact

Adresa, nr tel, fax, email, site

Responsabil
1. Spitalul „Providenţa” Iaşi

 

Adresă:

Spitalul Providența - Jud. Iași,  Localitatea Iași, Str. Șoseaua Nicolina, Nr. 115,

Telefon:

Fix: 0232/241.271,

Fax: 0232 219 676,   Mobil: 0730 230 030

Email:programari.spital@providentamedical.ro 

 Site: http://www.providentamedical.ro/

Ing. Marinel Talpeş, director
2. Policlinica  „Providenţa” Iaşi

 

Iaşi, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 10, Bl. B1, Parter

Tel.: 0232 215940; Fax: 0232 213 504 M: 0729 292 897

Email:programari.policlinica@providentamedical.ro 

Site: http://www.providentamedical.ro/

Ec. Daniela Naclad, director
     

Pr. Narcis C-tin Axinte, preşedinte

3. Fundaţia Medicală  „Providenţa” Iaşi Iaşi, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 10, Bl. B1, Parter,

Tel.: 0232 215 940, Fax 0232 213 504

Email:fundatia@providentamedical.ro

Site: http://fundatiamedicalaprovidenta.ro/

 

Ec. Daniela Naclad, director executiv
4. Fundaţia Medicală  „Providenţa” – Filiala Miclăuşeni

CABINET MEDICINĂ GENERALĂ

Sat Miclăușeni, com. Butea, Jud. Iaşi Monahia Maxima Vornicu

 

5. Mănăstirea Văratec

CABINET MEDICINĂ GENERALĂ

Com. Agapia, jud. Neamţ;

Tel: 0233/245158

Monahia Aribicioaei Adina, asistent medical

 

6. Mănăstirea Agapia

CABINET MEDICINĂ GENERALĂ „SF. DR. COSMA ŞI DAMIAN”

Com. Agapia, jud. Neamţ;

Tel: 0233/245 158

Monahia Epifania Catrina

 

7. Mănăstirea Paltin

CABINET MEDICINĂ GENERALĂ „SF. PANTELIMON”

Loc. Petru Voda, Com Poiana Teiului,  Jud. Neamţ

Tel. 0233 890 852

secretariat.paltin@gmail.com

Monahia Mariam Armenopol 
8. Fundaţia „Iustin Pârvu”

CABINET MEDICINĂ DENTARĂ

Loc. Petru Voda, Com Poiana Teiului,  Jud. Neamţ

Tel. 0233 890 852

secretariat.paltin@gmail.com

Monahia Dr. Agapia Narkis

Monahia Dr. Eleonora Nedelcu

 

PROTOPOPIATE – servicii sociale acreditate şi filantropice (neacreditate)

Denumire institutie /serviciu social Contact

Adresa, nr tel, fax, email, site

Responsabil
 1. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Iaşi 1
 • CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ
Iaşi, str. Pinului nr. 6, tel./fax: 0232 217902 Asistent  social Ionela Amariei
 1. Protopopiatul Iaşi 1
 • Activitatea filantropică a

parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Iaşi, str. Pinului nr. 6, tel./fax: 0232 217902 Pr. Prp. Toma Gradinaciuc
 1. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Iaşi 2
 • CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ
Iaşi, str. Ion Neculce nr. 36; tel./fax: 0232 242066 Asistent social  Cristina Sava
 1. Protopopiatul Iaşi 2
 • Activitatea filantropică a

parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Iaşi, str. Ion Neculce nr. 36; tel./fax: 0232 242066 Pr. Prp. Marius Daniel Profir 
 1. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Iaşi 3
 • CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ
Iaşi, str. Pinului nr. 6, tel.: 0232 260068; Fax: 0232 277813 Asistent social Ionela Amariei
 1. Protopopiatul Iaşi 3
 • Activitatea filantropică a

parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Iaşi, str. Pinului nr. 6, tel.: 0232 260068; Fax: 0232 277813 Pr. Prp. Mihai Roşu
 1. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Pascani
 • CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ
Paşcani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, tel. 0232 760784; Fax: 0332 814099

 

Asistent social Elena Ioan
 1. Protopopiatul Paşcani
 • Activitatea filantropică a

parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Paşcani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, tel. 0232 760784; Fax: 0332 814099 Pr. Prp. Pavel Postolachi
 1. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Piatra Neamţ
 • CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ
Piatra Neamţ, str. Petru Rareş nr. 13, tel./fax 0333 810537 Asistent social Sanda Chirilă
 1. Protopopiatul Piatra Neamţ
 • Activitatea filantropică a

parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Piatra Neamţ, str. Petru Rareş nr. 13, tel./fax 0333 810537 Pr. Prp. Valentin Tofan
 1. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Botoşani
 • CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ
Botoşani, str. Arhim. Marchian, nr. 8, tel./fax 0231 512978 Asistent social Dorina Raţă
 1. Protopopiatul Botoşani
 • Activitatea filantropică a

parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Botoşani, str. Arhim. Marchian, nr. 8, tel./fax 0231 512978 Pr. Prp. Lucian Leonte
 1. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Roznov
 • CENTRUL REZIDENŢIAL PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST „BLÂNDUL PĂSTOR”
Roznov, str. Tineretului nr. 662, tel./fax. 0233 667107

 

Asistent social Petronela Ungureanu
 1. Protopopiatul Roznov
 • Activitatea filantropică a

parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Roznov, str. Tineretului nr. 662, tel./fax. 0233 667107 Pr. Prp. Vasile Ţoc
 1. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Tg. Neamţ
 • CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ
Tg. Neamţ, str. Progresului nr. 3, tel./fax. 0233 790575

 

Asistent social Pr. Luca Constantin
 1. Protopopiatul Tg. Neamţ
 • Activitatea filantropică a

parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Tg. Neamţ, str. Progresului nr. 3, tel./fax. 0233 790575 Pr. Prp. Ioan Dogaru
 1. Biroul de asistenţă socială al Protopoiatului Dorohoi
 • CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ
Dorohoi, str. Al. I. Cuza, nr. 20, tel./fax. 0231 610269

 

Asistent  social - vacant
 1. Protopopiatul Dorohoi
 • Activitatea filantropică a

parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Dorohoi, str. Al. I. Cuza, nr. 20, tel./fax. 0231 610269 Pr. Prp. Stelian Ciurciun
 1. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Hârlău
 • CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ
Hârlău, str. Petru Rareş nr. 8, tel./fax. 0232 720760 Asistent social - vacant
 1. Protopopiatul Hârlău
 • Activitatea filantropică a

parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Hârlău, str. Petru Rareş nr. 8, 0232 720760 Pr. Prp. Nicolae Crăciun
 1. Protopopiatul Ceahlău
 • Activitatea filantropică a

parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Com. Ceahlău,tel./fax. 0233 256567 Pr. Prp. Ionel Cuţuhan
 1. Protopopiatul Darabani
 • Activitatea filantropică a

parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Darabani, str. 1 Decembrie nr. 257, tel. 0231 631542 Pr. Prp. Costică Pînzariu
 1. Protopopiatul Săveni
 • Activitatea filantropică a

parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Săveni, str. Sblt. Filipescu, tel./fax. 0231 540 256 Pr. Prp. Constantin Macuc

 

ONG - URI (7 servicii şi 6 ONG-uri)

Denumire institutie /serviciu social Contact

Adresa, nr tel, fax, email, site

Responsabil
 1. Fundaţia „Iustin Pârvu”, Petru Vodă

INTERNAT - CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU COPII “ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI”

 

Loc. Petru Voda, Com Poiana Teiului

Jud. Neamt

Tel. 0233 890 852

secretariat.paltin@gmail.com

Monahia Mariami Paulon

 

 1. Fundaţia „Iustin Pârvu”, Petru Vodă

CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE   VÂRSTNICE „SF. SPIRIDON”

 

Loc. Petru Voda, Com Poiana Teiului

Jud. Neamt

Tel. 0233 890 852

secretariat.paltin@gmail.com

Monahia Mariami Paulon

 

 1. Asociaţia de Ajutor Social a Fecioarei Maria şi Cuv. Parascheva, Tg. Frumos

CENTRUL DE ZI PENTRU VÂRSTNICI „CUVIOASA PARASCHEVA”

Loc. Tg. Frumos strada Petru Rareș, nr.2, jud. Iași Loc. Tg. Frumos

Tel. 0232734535, 0749749473

Pr.  Neculai Zugravu, preşedinte

Iulius – Petre Zugravu, director executiv

 

 1. Asociaţia de Ajutor Social a Fecioarei Maria şi Cuv. Parascheva, Tg. Frumos

CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU VÂRSTNICI „FECIOARA MARIA”

Loc. Tg. Frumos strada Petru Rareș, nr.2, jud. Iași Loc. Tg. Frumos

Tel. 0232734535, 0749749473

Pr.  Neculai Zugravu, preşedinte

Iulius – Petre Zugravu, director executiv

 

 1. Asociaţia „Speranţă şi Ajutor”, Roznov

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII „SF. FILOFTEIA”

Loc. Roznov str.  N. Roznovanu, nr. 138, jud. Neamt, 0233667107 Pr. Vasile Ţoc, presedinte
 1. Asociaţia „Sfântul Avram”, Dumbrava Roşie

CENTRUL DE PLASAMENT DE TIP FAMILIAL „SF. IOACHIM ŞI ANA”

Dumbrava Roșie, str. Dudului nr. 1, jud Neamț Tel: 0732/598499 Pr. Schiman Constantin, preşedinte

 

 1. Asociaţia „Familia Nostra”, Iasi

CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU COPIII DEFAVORIZATI SOCIO-ECONOMIC DIN MEDIUL RURAL „SF. ANDREI”

 

Iași, str Zorilor nr 18, Tel 0232/270344

Website: www.familia-nostra.ro

Email: familia_nostra @mail.dntis.ro

Pr. Toma Gradinaciuc, preşedinte

Psih. Irina Andronic, director executiv

 

 

 

 

 

PAROHII (25 servicii)

Denumire institutie /serviciu social Contact

Adresa, nr tel, fax, email, site

Responsabil
 1. Parohia „Sf. Sava cel Sfinţit” Iaşi – Comunitate surdo-muţi

 

Iaşi, Str. C. Negri 44 Pr. Mihai Prodan, interpret autorizat limbaj mimico-gestual
 1. Spital Piatra Neamţ – Comunitate surdo-muţi
Piatra Neamţ Pr. Ştefan Apetroaei, interpret limbaj mimico-gestual
 1. Parohia „Sf. Sava cel Sfinţit” Iaşi
 • Centrul de zi pentru copii cu deficienţe de auz şi vorbire „Sf. Prooroc Zaharia”
Iaşi, Str. Sf. Sava 20 Pr. Narcis C-tin Axinte, paroh

Pr. Mihai Prodan, interpret  limbaj mimico-gestual

 1. Parohia „Sf. Sava cel Sfinţit” Iaşi
 • Centrul de zi pentru adulţi cu dizabilităţi (deficienţe de auz şi vorbire)
Iaşi, Str. Sf. Sava 20 Pr. Narcis C-tin Axinte, paroh

Pr. Mihai Prodan, interpret  limbaj mimico-gestual

Raluca Adumitroai, Primăria Iaşi

 1. Parohia „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Iaşi
 • Centrul de asistenţă şi suport psiho-socio-medical pentru persoane vârstnice în sistem centru de zi

 

Iaşi, Str. Aleea Rozelor nr. 7 C, Iași Tel 0722/554842

 

Fax 0332-430.211

 

Pr. Mihai Eduard Doroşincă, paroh

 

 1. Parohia „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Iaşi
 • Centrul de îngrijire socio-medicală la domiciliu pentru persoane aflate în dificultate
Iaşi, Str. Aleea Rozelor nr. 7 C, Iași Tel 0722/554842

 

Fax 0332-430.211

 

Pr. Mihai Eduard Doroşincă, paroh

 

 1. Parohia „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Iaşi
 • Centrul de asistenţă socială şi suport pentru persoane şi familii aflate în dificultate
Iaşi, Str. Aleea Rozelor nr. 7 C, Iași Tel 0722/554842

 

Fax 0332-430.211

 

Pr. Mihai Eduard Doroşincă, paroh

 

 1. Parohia „Sf. Voievozi” Săvineşti
 • Centrul social-educativ  și cantină socială „Popasul iubirii milostive”
Săvineşti, Str. General Buniş nr. 3

Tel 0751 250508

 

Pr. Petru Munteanu, paroh

Asistent social Ramona Agafia Roşu

 

 1. Parohia „Sf. Ap. Toma”, Iaşi
 • CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ
Iași, strada Basarab nr. 6, Tel: 0740/636012  

Pr. Toma Gradinaciuc, paroh

 1. Parohia Sf. Trei Ierarhi, Borleşti 2
 • CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ
Borlești, str. Principală nr. 162, jud Neamț, Tel 0233/232770  

Pr. Geană Gheoghe, paroh

 1. Parohia Pocreaca
 • CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ
Loc. Pocreaca, comuna Schitu Duca Tel: 0761/782846  

Pr. Mihail Roşu, paroh

 

 1. Parohia Dumitreştii Gălăţii
 • CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ
Loc.  Dumitreștii Gălății, comuna Schitu Duca Tel: 0745/429746  

Pr. Merișescu Victor Gabriel, paroh

 

 1. Parohia „Sf. Haralambie”, Iaşi
 • CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ
Iași, strada Octav Botez nr. 4, Tel: 0332/140400  

Pr. Radu Brânză, paroh

 1. Parohia „Sf. Treime”, Cerbu
 • CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ
localitatea Cerbu, comuna Copălău, județul Botoșani  

Pr. Emil Cristian Blidar, paroh

 1. Parohia Glăvăneşti
 • Biroul de asistenţă socială
localitatea Glăvănești, comuna Andrieșeni, județul Iași tel: 0766/326035  

Pr. Pavel Radu Alexandru, paroh

 1. Parohia „Sf. Cuvioasa Parascheva”, Iaşi
 • Biroul de asistenţă socială
Loc. Iaşi, str. Păcurari nr. 6  

Pr. Ioan Vicovan, paroh

 1. Parohia „Sf. Nicolae”, Aroneanu
 • Biroul de asistenţă socială
localitatea Aroneanu, județul Iași, tel. 0742/044127  

Pr. Ovidiu Buzenchi, paroh

 1. Parohia „Naşterea Maicii Domnului”, Curături
 • Biroul de asistenţă socială
localitatea Curături, comuna Ciurea, tel: 0740/283600  

Pr. C-tin Nechifor Hrestic, paroh

 1. Parohia „Sf. Gheorghe”, Iacobeni
 • Biroul de asistenţă socială
Loc. Iacobeni, comuna Vlădeni, județul Iași, tel: 0744/496952  

Pr. Ovidiu Mancaș, paroh

 1. Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Uricani
 • Biroul de asistenţă socială
localitatea Uricani, strada Școlii nr. 1, tel: 0744/188526  

Pr. Cristian Vasile, paroh

 1. Parohia „Vovidenia”, Iaşi
 • Biroul de asistenţă socială
Iași, strada Vovidenia nr. 5, tel: 0740/312451 Pr. Daniel Isai, paroh
 1. Parohia „Sf. Nicoale”, Tabăra
 • Biroul de asistenţă socială
localitatea Tabăra, comuna Bivolari, jud Iași, tel: 0741/172992 Pr. Ancuța Iulian, paroh
 1. Parohia „Sf. Ecaterina”, Botoşani

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

strada Mitr. Iosif Gheorghian nr. 4 Botoșani, tel: 0745/614411

 

Pr. Liviu Ilie Florariu, paroh
 1. Parohia „Sf. Nicolae”, Roznov

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Loc. Roznov, str. Nicolae Roznovanu, nr. 138 Pr. Vasile Ţoc, paroh
 1. Parohia „Sf. Ilie”, Botoşani

Cantina socială „Sfântul Ilie”

Botoșani, Calea Națională nr. 87 A, Tel 0231/537060 Pr. Lucian Leonte, paroh
 1. Parohia „Buna Vestire”, Agârcia

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

localitatea Agârcia, comuna Alexandru cel Bun, jud. Neamț, tel. 0748/10312 Pr. Nicolae Lazăr, paroh