Contacte unități sociale și medicale

14/12/2015

LISTA UNITĂŢILOR SOCIALE PENTRU ARHIEPISCOPIA IAŞILOR

BIROUL PENTRU ASISTENŢĂ SOCIALĂ AL CENTRULUI EPARHIAL

Denumire institutie /serviciu social

Contact

Adresa, nr tel, fax, email, site

Responsabil

1. Biroul de asistenţă socială al Centrului eparhial

 

 

Iaşi, Casa „Diaconia”, str. Costache Negri 48,

tel. 0232220458, fax. 0232271228

web: www.diaconia.mmb.ro; www.mmb.ro Iaşi, biroul.diaconia@yahoo.com

Pr. Narcis C-tin Axinte, consiler social medical

Pr. Mihai Prodan inspector soacial

2. Biroul de asistenţă socială al Centrului eparhial

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ „FILANTROPIA”

 

Iaşi, Casa „Diaconia” str. Costache Negri 48,

tel. 0232220458, fax. 0232271228

web: www.diaconia.mmb.ro; www.mmb.ro Iaşi, biroul.diaconia@yahoo.com

Asistent social Lăcrămioara Pădureţ

3. Biroul de asistenţă socială al Centrului eparhial

CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI „SFÂNTUL LUCA DOCTORUL”

 

Locuinţa protejată Albineţ - Iaşi, str. Albineț nr. 6

Locuinţă protejată Dacia - Iași, str. Dacia nr. 19

tel. 0232220458, fax. 0232271228

web: www.diaconia.mmb.ro; www.mmb.ro Iaşi, biroul.diaconia@yahoo.com

Psiholog Carmen Teacu

 

FUNDAŢIA SOLIDARITATE ŞI SPERANŢĂ IAŞI

Denumire institutie /serviciu social

Contact

Adresa, nr tel, fax, email, site

Responsabil

1. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

 

Casa „Diaconia”,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Pr. Narcis C-tin Axinte, preşedinte

Pr. Mihai Eduard Doroşincă, director executiv

 

2. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CANTINA SOCIALA „SFÂNTUL SAVA”

Casa „Diaconia”,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Pancu Gioconda

3. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE PREVENŢIE, CONSILIERE ŞI REABILITARE PERS. DEPENDENTE DE ALCOOL ŞI ALTE DROGURI „SFÂNTUL NICOLAE”

Casa „Diaconia”,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Asistent social Antoaneta Negru

4. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII „MIA CASA INCULEŢ”, BÂRNOVA

Bîrnova, Str. N. Titulescu nr. 8, com. Bârnova

tel. 0770 401 851

contact@fundatia.mmb.ro

web:fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Alina Bădilită

5. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII „SF. STELIAN”, IAŞI

Casa „Diaconia”,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Teodora Alexandra Ruginosu

6. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE ZI PENTRU COPIISFÂNTA MARINA”, IAŞI

Casa „Diaconia”,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Lucian Isaicu

7. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE ASISTENŢĂ SOCIAL-MEDICALA ŞI ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU VÂRSTNICI „SFÂNTUL MINA”

Casa „Diaconia”,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Chihaia Daniela

8. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI ÎNGRIJIRE MEDICALĂ „SFÂNTA ANA”

Casa „Diaconia”,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Panove Oana

9. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  „VOVIDENIA”

Iaşi, Casa Vovidenia, str. Vovidenia nr. 5

Preot Mihai-Eduard Doroşincă

10. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

CENTRUL DE FORMARE PERMANENTĂ

Casa Diaconia,

Iaşi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071

tel. 0232-220548, fax 0232-271228,

email: contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Burlacu Alexandra

 

11. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

Centrul de hipoterapie şi echitaţie “Sf. M. M. Gheorghe”, Bârnova

Bîrnova, Str. N. Titulescu nr. 8, com. Bârnova

tel. 0770 401 851

contact@fundatia.mmb.ro

web: fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Pintilie Nicolae

12. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi

Centrul de formare în agroecologie, Bîrnova

Bîrnova, Str. N. Titulescu nr. 8, com. Bârnova

tel. 0770 401 851

contact@fundatia.mmb.ro

web:fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Marian Grosu

13. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”

Centru rezidenţial pentru vârstnici „Cuv. Nazaria” Văratec

Com. Agapia

Loc. Văratec

Pr. Mihai Eduard Doroşincă

14. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” - Filiala Săvineşti

Com. Săvineşti, Jud. Neamţ Str.Preot Filip Gheorghe, nr.3, cod 617410,

tel. 0233 280570

email: solidaritate.speranta@gmail.com

web: solidaritatesisperanta.ro

Pr. Petru Munteanu, director

15. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”- Filiala Roznov

Loc. Roznov, Jud. Neamt,

Str. Nicolae Roznovanu, nr. 138,

Tel. 0233 667107

Pr. Vasile Ţoc, director

16. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” - Filiala Botosani

Loc. Botosani, Str. Arhim. Marchian nr.8

Tel./fax 0231 512978

Pr.  Marius Ciobanu

17. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” - Filiala Piatra Neamţ

Loc. Piatra Neamţ, Str. Petru Rares nr.13

Tel./fax 0233 225553

Pr. Valentin Tofan, director

 

PROVIDENŢA – servicii medicale

Denumire institutie /serviciu social

Contact

Adresa, nr tel, fax, email, site

Responsabil

1. Spitalul „Providenţa” Iaşi

 

Adresă:

Spitalul Providența - Jud. Iași,  Localitatea Iași, Str. Șoseaua Nicolina, Nr. 115,

Telefon:

Fix: 0232/241.271,

Fax: 0232 219 676,   Mobil: 0730 230 030

Email:programari.spital@providentamedical.ro 

 Site: http://www.providentamedical.ro/

Ing. Marinel Talpeş, director

2. Policlinica  „Providenţa” Iaşi

 

Iaşi, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 10, Bl. B1, Parter

Tel.: 0232 215940; Fax: 0232 213 504 M: 0729 292 897

Email:programari.policlinica@providentamedical.ro 

Site: http://www.providentamedical.ro/

Ec. Daniela Naclad, director

 

 

 

Pr. Narcis C-tin Axinte, preşedinte

3. Fundaţia Medicală  „Providenţa” Iaşi

Iaşi, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 10, Bl. B1, Parter,

Tel.: 0232 215 940, Fax 0232 213 504

Email:fundatia@providentamedical.ro

Site: http://fundatiamedicalaprovidenta.ro/

 

Ec. Daniela Naclad, director executiv

4. Fundaţia Medicală  „Providenţa” – Filiala Miclăuşeni

CABINET MEDICINĂ GENERALĂ

Sat Miclăușeni, com. Butea, Jud. Iaşi

Monahia Maxima Vornicu

 

5. Mănăstirea Văratec

CABINET MEDICINĂ GENERALĂ

Com. Agapia, jud. Neamţ;

Tel: 0233/245158

Monahia Aribicioaei Adina, asistent medical

 

6. Mănăstirea Agapia

CABINET MEDICINĂ GENERALĂ „SF. DR. COSMA ŞI DAMIAN”

Com. Agapia, jud. Neamţ;

Tel: 0233/245 158

Monahia Epifania Catrina

 

7. Mănăstirea Paltin

CABINET MEDICINĂ GENERALĂ „SF. PANTELIMON”

Loc. Petru Voda, Com Poiana Teiului,  Jud. Neamţ

Tel. 0233 890 852

secretariat.paltin@gmail.com

Monahia Mariam Armenopol 

8. Fundaţia „Iustin Pârvu”

CABINET MEDICINĂ DENTARĂ

Loc. Petru Voda, Com Poiana Teiului,  Jud. Neamţ

Tel. 0233 890 852

secretariat.paltin@gmail.com

Monahia Dr. Agapia Narkis

Monahia Dr. Eleonora Nedelcu

 

PROTOPOPIATE – servicii sociale acreditate şi filantropice (neacreditate)

Denumire institutie /serviciu social

Contact

Adresa, nr tel, fax, email, site

Responsabil

1. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Iaşi 1

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Iaşi, str. Pinului nr. 6, tel./fax: 0232 217902

Asistent  social Ionela Amariei

2. Protopopiatul Iaşi 1

Activitatea filantropică a

parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Iaşi, str. Pinului nr. 6, tel./fax: 0232 217902

Pr. Prp. Toma Gradinaciuc

3. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Iaşi 2

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Iaşi, str. Ion Neculce nr. 36; tel./fax: 0232 242066

Asistent social  Cristina Sava

4. Protopopiatul Iaşi 2

Activitatea filantropică a parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Iaşi, str. Ion Neculce nr. 36; tel./fax: 0232 242066

Pr. Prp. Marius Daniel Profir 

5. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Iaşi 3

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Iaşi, str. Pinului nr. 6, tel.: 0232 260068; Fax: 0232 277813

Asistent social Ionela Amariei

6. Protopopiatul Iaşi 3

Activitatea filantropică a parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Iaşi, str. Pinului nr. 6, tel.: 0232 260068; Fax: 0232 277813

Pr. Prp. Mihai Roşu

7. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Pascani

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Paşcani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, tel. 0232 760784; Fax: 0332 814099

 

Asistent social Elena Ioan

8. Protopopiatul Paşcani

Activitatea filantropică a parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Paşcani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, tel. 0232 760784; Fax: 0332 814099

Pr. Prp. Pavel Postolachi

9. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Piatra Neamţ

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Piatra Neamţ, str. Petru Rareş nr. 13, tel./fax 0333 810537

Asistent social Sanda Chirilă

10. Protopopiatul Piatra Neamţ

Activitatea filantropică a parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Piatra Neamţ, str. Petru Rareş nr. 13, tel./fax 0333 810537

Pr. Prp. Valentin Tofan

11. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Botoşani

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Botoşani, str. Arhim. Marchian, nr. 8, tel./fax 0231 512978

Asistent social Dorina Raţă

12. Protopopiatul Botoşani

Activitatea filantropică a parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Botoşani, str. Arhim. Marchian, nr. 8, tel./fax 0231 512978

Pr. Prp. Lucian Leonte

13. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Roznov

CENTRUL REZIDENŢIAL PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST „BLÂNDUL PĂSTOR”

Roznov, str. Tineretului nr. 662, tel./fax. 0233 667107

 

Asistent social Petronela Ungureanu

14. Protopopiatul Roznov

Activitatea filantropică a parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Roznov, str. Tineretului nr. 662, tel./fax. 0233 667107

Pr. Prp. Vasile Ţoc

15. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Tg. Neamţ

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Tg. Neamţ, str. Progresului nr. 3, tel./fax. 0233 790575

 

Asistent social Pr. Luca Constantin

16. Protopopiatul Tg. Neamţ

Activitatea filantropică a parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Tg. Neamţ, str. Progresului nr. 3, tel./fax. 0233 790575

Pr. Prp. Ioan Dogaru

17. Biroul de asistenţă socială al Protopoiatului Dorohoi

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Dorohoi, str. Al. I. Cuza, nr. 20, tel./fax. 0231 610269

 

Asistent  social - vacant

18. Protopopiatul Dorohoi

Activitatea filantropică a parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Dorohoi, str. Al. I. Cuza, nr. 20, tel./fax. 0231 610269

Pr. Prp. Stelian Ciurciun

19. Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Hârlău

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Hârlău, str. Petru Rareş nr. 8, tel./fax. 0232 720760

Asistent social - vacant

20. Protopopiatul Hârlău

Activitatea filantropică a parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Hârlău, str. Petru Rareş nr. 8, 0232 720760

Pr. Prp. Nicolae Crăciun

21. Protopopiatul Ceahlău

Activitatea filantropică a parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Com. Ceahlău,tel./fax. 0233 256567

Pr. Prp. Ionel Cuţuhan

22. Protopopiatul Darabani

Activitatea filantropică a parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Darabani, str. 1 Decembrie nr. 257, tel. 0231 631542

Pr. Prp. Costică Pînzariu

23. Protopopiatul Săveni

Activitatea filantropică a parohiilor (în afara serviciilor sociale acreditate)

Săveni, str. Sblt. Filipescu, tel./fax. 0231 540 256

Pr. Prp. Constantin Macuc

 

ONG - URI (7 servicii şi 6 ONG-uri)

Denumire institutie /serviciu social

Contact

Adresa, nr tel, fax, email, site

Responsabil

1. Fundaţia „Iustin Pârvu”, Petru Vodă

INTERNAT - CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU COPII “ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI”

 

Loc. Petru Voda, Com Poiana Teiului

Jud. Neamt

Tel. 0233 890 852

secretariat.paltin@gmail.com

Monahia Mariami Paulon

 

2. Fundaţia „Iustin Pârvu”, Petru Vodă

CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE   VÂRSTNICE „SF. SPIRIDON”

 

Loc. Petru Voda, Com Poiana Teiului

Jud. Neamt

Tel. 0233 890 852

secretariat.paltin@gmail.com

Monahia Mariami Paulon

 

3. Asociaţia de Ajutor Social a Fecioarei Maria şi Cuv. Parascheva, Tg. Frumos

CENTRUL DE ZI PENTRU VÂRSTNICI „CUVIOASA PARASCHEVA”

Loc. Tg. Frumos strada Petru Rareș, nr.2, jud. Iași Loc. Tg. Frumos

Tel. 0232734535, 0749749473

Pr.  Neculai Zugravu, preşedinte

Iulius – Petre Zugravu, director executiv

 

4. Asociaţia de Ajutor Social a Fecioarei Maria şi Cuv. Parascheva, Tg. Frumos

CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU VÂRSTNICI „FECIOARA MARIA”

Loc. Tg. Frumos strada Petru Rareș, nr.2, jud. Iași Loc. Tg. Frumos

Tel. 0232734535, 0749749473

Pr.  Neculai Zugravu, preşedinte

Iulius – Petre Zugravu, director executiv

 

5. Asociaţia „Speranţă şi Ajutor”, Roznov

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII „SF. FILOFTEIA”

Loc. Roznov str.  N. Roznovanu, nr. 138, jud. Neamt, 0233667107

Pr. Vasile Ţoc, presedinte

6. Asociaţia „Sfântul Avram”, Dumbrava Roşie

CENTRUL DE PLASAMENT DE TIP FAMILIAL „SF. IOACHIM ŞI ANA”

Dumbrava Roșie, str. Dudului nr. 1, jud Neamț Tel: 0732/598499

Pr. Schiman Constantin, preşedinte

 

7. Asociaţia „Familia Nostra”, Iasi

CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU COPIII DEFAVORIZATI SOCIO-ECONOMIC DIN MEDIUL RURAL „SF. ANDREI”

 

Iași, str Zorilor nr 18, Tel 0232/270344

Website: www.familia-nostra.ro

Email: familia_nostra @mail.dntis.ro

Pr. Toma Gradinaciuc, preşedinte

Psih. Irina Andronic, director executiv

 

PAROHII (25 servicii)

Denumire institutie /serviciu social

Contact

Adresa, nr tel, fax, email, site

Responsabil

1. Parohia „Sf. Sava cel Sfinţit” Iaşi – Comunitate surdo-muţi

 

Iaşi, Str. C. Negri 44

Pr. Mihai Prodan, interpret autorizat limbaj mimico-gestual

2. Spital Piatra Neamţ – Comunitate surdo-muţi

Piatra Neamţ

Pr. Ştefan Apetroaei, interpret limbaj mimico-gestual

3. Parohia „Sf. Sava cel Sfinţit” Iaşi

Centrul de zi pentru copii cu deficienţe de auz şi vorbire „Sf. Prooroc Zaharia”

Iaşi, Str. Sf. Sava 20

Pr. Narcis C-tin Axinte, paroh

Pr. Mihai Prodan, interpret  limbaj mimico-gestual

4. Parohia „Sf. Sava cel Sfinţit” Iaşi

Centrul de zi pentru adulţi cu dizabilităţi (deficienţe de auz şi vorbire)

Iaşi, Str. Sf. Sava 20

Pr. Narcis C-tin Axinte, paroh

Pr. Mihai Prodan, interpret  limbaj mimico-gestual

Raluca Adumitroai, Primăria Iaşi

5. Parohia „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Iaşi

Centrul de asistenţă şi suport psiho-socio-medical pentru persoane vârstnice în sistem centru de zi

 

Iaşi, Str. Aleea Rozelor nr. 7 C, Iași Tel 0722/554842

 

Fax 0332-430.211

 

Pr. Mihai Eduard Doroşincă, paroh

 

6. Parohia „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Iaşi

Centrul de îngrijire socio-medicală la domiciliu pentru persoane aflate în dificultate

Iaşi, Str. Aleea Rozelor nr. 7 C, Iași Tel 0722/554842

 

Fax 0332-430.211

 

Pr. Mihai Eduard Doroşincă, paroh

 

7. Parohia „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Iaşi

Centrul de asistenţă socială şi suport pentru persoane şi familii aflate în dificultate

Iaşi, Str. Aleea Rozelor nr. 7 C, Iași Tel 0722/554842

 

Fax 0332-430.211

 

Pr. Mihai Eduard Doroşincă, paroh

 

8. Parohia „Sf. Voievozi” Săvineşti

Centrul social-educativ  și cantină socială „Popasul iubirii milostive”

Săvineşti, Str. General Buniş nr. 3

Tel 0751 250508

 

Pr. Petru Munteanu, paroh

Asistent social Ramona Agafia Roşu

 

9. Parohia „Sf. Ap. Toma”, Iaşi

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Iași, strada Basarab nr. 6, Tel: 0740/636012

 

Pr. Toma Gradinaciuc, paroh

10. Parohia Sf. Trei Ierarhi, Borleşti 2

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Borlești, str. Principală nr. 162, jud Neamț, Tel 0233/232770

 

Pr. Geană Gheoghe, paroh

11. Parohia Pocreaca

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Loc. Pocreaca, comuna Schitu Duca Tel: 0761/782846

 

Pr. Mihail Roşu, paroh

 

12. Parohia Dumitreştii Gălăţii

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Loc.  Dumitreștii Gălății, comuna Schitu Duca Tel: 0745/429746

 

Pr. Merișescu Victor Gabriel, paroh

 

13. Parohia „Sf. Haralambie”, Iaşi

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Iași, strada Octav Botez nr. 4, Tel: 0332/140400

 

Pr. Radu Brânză, paroh

14. Parohia „Sf. Treime”, Cerbu

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

localitatea Cerbu, comuna Copălău, județul Botoșani

 

Pr. Emil Cristian Blidar, paroh

15. Parohia Glăvăneşti

Biroul de asistenţă socială

localitatea Glăvănești, comuna Andrieșeni, județul Iași tel: 0766/326035

 

Pr. Pavel Radu Alexandru, paroh

16. Parohia „Sf. Cuvioasa Parascheva”, Iaşi

Biroul de asistenţă socială

Loc. Iaşi, str. Păcurari nr. 6

 

Pr. Ioan Vicovan, paroh

17. Parohia „Sf. Nicolae”, Aroneanu

Biroul de asistenţă socială

localitatea Aroneanu, județul Iași, tel. 0742/044127

 

Pr. Ovidiu Buzenchi, paroh

18. Parohia „Naşterea Maicii Domnului”, Curături

Biroul de asistenţă socială

localitatea Curături, comuna Ciurea, tel: 0740/283600

 

Pr. C-tin Nechifor Hrestic, paroh

19. Parohia „Sf. Gheorghe”, Iacobeni

Biroul de asistenţă socială

Loc. Iacobeni, comuna Vlădeni, județul Iași, tel: 0744/496952

 

Pr. Ovidiu Mancaș, paroh

20. Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Uricani

Biroul de asistenţă socială

localitatea Uricani, strada Școlii nr. 1, tel: 0744/188526

 

Pr. Cristian Vasile, paroh

21. Parohia „Vovidenia”, Iaşi

Biroul de asistenţă socială

Iași, strada Vovidenia nr. 5, tel: 0740/312451

Pr. Daniel Isai, paroh

22. Parohia „Sf. Nicoale”, Tabăra

Biroul de asistenţă socială

localitatea Tabăra, comuna Bivolari, jud Iași, tel: 0741/172992

Pr. Ancuța Iulian, paroh

23. Parohia „Sf. Ecaterina”, Botoşani

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

strada Mitr. Iosif Gheorghian nr. 4 Botoșani, tel: 0745/614411

 

Pr. Liviu Ilie Florariu, paroh

24. Parohia „Sf. Nicolae”, Roznov

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

Loc. Roznov, str. Nicolae Roznovanu, nr. 138

Pr. Vasile Ţoc, paroh

25. Parohia „Sf. Ilie”, Botoşani

Cantina socială „Sfântul Ilie”

Botoșani, Calea Națională nr. 87 A, Tel 0231/537060

Pr. Lucian Leonte, paroh

26. Parohia „Buna Vestire”, Agârcia

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI CRIZĂ

localitatea Agârcia, comuna Alexandru cel Bun, jud. Neamț, tel. 0748/10312

Pr. Nicolae Lazăr, paroh