Cerere Ofertă Publicitate

26/06/2020

Mitropolia Moldovei si Bucovinei, cu sediul în mun. Iași, Str. Costache Negri, nr.48, jud. Iași, vă invită să transmiteți o propunere tehnico-financiară pentru furnizarea de « Servicii organizare campanie informare privind beneficiile îmbătrânirii active: Servicii campanie de publicitate (Rev.2) CPV: 79341400-0”, necesare a fi achiziționate în cadrul proiectului Cluburile Seniorilor.

Caracteristicile tehnice minimale solicitate împreună cu detalii privind modalitatea de atribuire a contractului de achiziție și formularele tip se regăsesc în documentația atașată. Termen de valabilitate a cererii de ofertă: 3 zile calendaristice.